Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

 Khác với các kỳ thi ở những năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ thi hai môn Ngữ văn và Toán. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, môn tiếng Anh không có mặt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh THPT năm học 2020-2021. Khác với các kỳ thi ở những năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ thi hai môn Ngữ văn và Toán. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, môn tiếng Anh không có mặt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng giảm số môn thi vào lớp 10.

Chỉ còn thi hai môn

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục tuyển 10.825 học sinh đã tốt nghiệp THCS vào lớp 10, tương đương tỷ lệ 75,1% trong tổng số 14.408 học sinh lớp 9. 10 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tuyển 998 học sinh lớp 9 vào lớp 10. Số học sinh lớp 9 còn lại, dự kiến là 2.585 người sẽ vào học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề, tương đương khoảng 17% tổng số học sinh vừa được công nhận tốt nghiệp THCS.

Kỳ thi năm nay, áp dụng phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển đối với các trường THPT Tây Ninh, Trần Đại Nghĩa, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi và  Nguyễn Huệ. Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thi tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường THPT còn lại, trung tâm GDNN - GDTX tuyển sinh bằng cách xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập của học sinh lớp 9 ở cấp THCS.

Người học dự thi vào lớp 10 phải thi 2 môn Ngữ văn (120 phút) và Toán (120 phút) theo lịch thi quy định.

Công thức tính điểm xét tuyển được tính bằng cách: điểm xét tuyển = Ngữ văn + Toán + điểm bình quân trung bình cả năm ở 4 lớp cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có).

 Nguyên tắc xét tuyển, chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ văn đều đạt từ 1 điểm trở lên. Việc xét tuyển dựa theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét tuyển thấp xếp sau. Trường hợp thí sinh có đồng điểm xét tuyển sẽ được tính đến điểm trung bình cả năm của lớp 9 theo thứ tự điểm cao xếp trước, điểm thấp xếp sau.

Thí sinh nào chưa trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và chưa trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT nào trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì được quyền đăng ký xét tuyển đợt 2 (bằng phần mềm trực tuyến hoặc bằng phiếu) vào Trường THPT Trần Đại Nghĩa hoặc THPT Nguyễn Chí Thanh. Điều kiện dự tuyển bổ sung là thí sinh phải có điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn đợt 1 của trường THPT liên quan. Mỗi thí sinh chỉ được chọn duy nhất 1 nguyện vọng tuyển bổ sung vào 1 trong 2 trường có chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Thí sinh dự xét tuyển bổ sung phải truy cập vào trang thông tin tuyển sinh của trường THPT liên quan để đăng ký trực tiếp trên phần mềm hoặc nộp phiếu dự tuyển bổ sung tại trường THPT liên quan (phải thực hiện theo hướng dẫn của tổ tiếp nhận hồ sơ của trường liên quan).  

Các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển được xét tuyển duy nhất 1 lần 100% so với chỉ tiêu. Riêng Trường THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Chí Thanh xét 2 đợt, đợt 1 là 90% và đợt tuyển bổ sung 10%.

Những trường tuyển sinh bằng cách xét tuyển thực hiện sau đợt tuyển sinh theo phương thức thi tuyển. Thí sinh không trúng tuyển hoặc chưa dự tuyển ở đợt 1 và đợt 2 (của phương thức thi tuyển, phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển) liên hệ trường dự tuyển ở đợt 1 hoặc đợt 2 để rút hồ sơ và nộp vào các trường THPT, các TTGDNN-GDTX thực hiện phương thức xét tuyển liên quan.

Người học có nhu cầu dự tuyển vào trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là trường phổ thông) thực hiện phương thức xét tuyển phải thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký, nộp hồ sơ và thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên cổng thông tin tuyển sinh của trường phổ thông liên quan.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 của các trường phổ thông được dựa vào kết quả học tập và rèn luyện  4 năm ở THCS. Cách tính điểm học tập, rèn luyện ở từng năm: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình 7 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá 6 điểm. Các trường hợp còn lại 5 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển: điểm xét tuyển = tổng điểm học tập và rèn luyện ở 4 năm THCS + điểm bình quân trung bình cả năm ở 4 lớp cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có).

Nguyên tắc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét tuyển thấp xếp sau. Trường hợp thí sinh có đồng điểm xét tuyển sẽ được tính đến điểm trung bình cả năm của lớp 9 theo thứ tự điểm cao xếp trước, điểm thấp xếp sau.

Thí sinh có 2 nguyện vọng dự xét vào các trường phổ thông thực hiện phương thức xét tuyển ở 2 đợt xét tuyển (đợt 3 và đợt 4). Đợt 3 đăng ký nguyện vọng theo hồ sơ dự xét. Đợt 4, sau khi có kết quả tuyển sinh ở trường phổ thông thực hiện phương thức xét tuyển, thí sinh chưa trúng tuyển được quyền tiếp tục đăng ký vào các trường phổ thông chưa đủ chỉ tiêu ở đợt 3 phải tuyển bổ sung đợt 4.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh thực hiện xét tuyển theo quy định riêng của UBND tỉnh.

Trường TH-THCS-THPT TTC Tây Ninh thực hiện xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh của trường đã được Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt.

Tuyển sinh vào trường chuyênNăm học 2020-2021, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyển 1 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên Vật lý, 1 lớp chuyên Hoá học, 1 lớp chuyên Sinh học, 1 lớp chuyên Tin học, 1 lớp chuyên Văn, 1 lớp chuyên Tiếng Anh và 2 lớp nguồn. Số lượng ở mỗi lớp chuyên không quá 35 học sinh/lớp, lớp nguồn không quá 45 học sinh/ lớp.

Người học đăng ký dự tuyển vào trường chuyên còn phải có đủ các điều kiện sau đây: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Người học được đăng ký dự thi nhiều nhất là 2 môn chuyên phù hợp với lịch thi quy định (môn chuyên 1, môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, người học được tiếp tục xét ở môn chuyên 2. Mỗi người học dự thi 2 môn không chuyên, gồm Toán không chuyên, Ngữ văn không chuyên và nhiều nhất 2 môn chuyên.

Người học có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên. Tổ chức tuyển sinh vào trường chuyên có 2  vòng. Vòng 1 (sơ tuyển), Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức kiểm tra hồ sơ người học bảo đảm hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. Vòng 2 (thi tuyển), thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải tiếp tục dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên) và nhiều nhất là 2 môn chuyên.

Môn thi: Ngữ văn không chuyên (hệ số 1, 120 phút); Toán không chuyên (hệ số 1, 120 phút). Các môn chuyên: Ngữ văn (150 phút), Toán (150 phút), Vật lí (150 phút), Hoá học (120 phút), Sinh học (150 phút), Tiếng Anh (150 phút, có phần nghe). Các môn chuyên được tính hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số). Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (lớp 10 nguồn) là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1 được tiếp tục xét tuyển theo kết quả môn chuyên 2. Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1, môn chuyên 2 được tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 nguồn (lớp không chuyên).

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 nguồn như sau: chỉ xét đối với thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 nguồn từ ban đầu. Thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Điểm xét tuyển vào lớp 10 nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên.

Trường hợp thí sinh dự thi 2 môn chuyên, sẽ được tính ở môn chuyên nào có điểm số cao nhất (điểm các bài thi chuyên, không chuyên đều tính hệ số 1).Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét (nếu có và được đăng ký từ đầu).

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng phúc khảo bài thi cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.
Việt Đông

Lịch thi dành cho Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển:

Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top