Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn từng trường THPT tại Hà Tĩnh  hàng năm để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Tĩnh, bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKHT + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKHT: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Hà Tĩnh
Tên trường: Viết liền, không có dấu.
TKHN và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Cẩm Bình - Hà Tĩnh
Soạn tin HS TKHTCAMBINH gửi 8785
Cụ thể như sau:
TRƯỜNG
Soạn tin
Bán công Nghi Xuân
Soạn HS TKHTBANCONGNGHIXUAN gửi 8785
Cẩm Bình
Soạn HS TKHTCAMBINH gửi 8785
Cẩm Xuyên
Soạn HS TKHTCAMXUYEN gửi 8785
Can Lộc
Soạn HS TKHTCANLOC gửi 8785
Cao Thắng
Soạn HS TKHTCAOTHANG gửi 8785
Cù Huy Cận
Soạn HS TKHTCUHUYCAN gửi 8785
Đồng Lộc
Soạn HS TKHTDONGLOC gửi 8785
Đức Thọ
Soạn HS TKHTDUCTHO gửi 8785
Gia Phố
Soạn HS TKHTGIAPHO gửi 8785
Hà Huy Tập
Soạn HS TKHTHAHUYTAP gửi 8785
Hàm Nghi
Soạn HS TKHTHAMNGHI gửi 8785
Hồng Lam
Soạn HS TKHTHONGLAM gửi 8785
Hồng Lĩnh
Soạn HS TKHTHONGLINH gửi 8785
Hương Khê
Soạn HS TKHTHUONGKHE gửi 8785
Hương Sơn
Soạn HS TKHTHUONGSON gửi 8785
Kỳ Anh
Soạn HS TKHTKYANH gửi 8785
Kỳ Lâm
Soạn HS TKHTKYLAM gửi 8785
Lê Hữu Trác
Soạn HS TKHTLEHUUTRAC gửi 8785
Lê Quảng Chí
Soạn HS TKHTLEQUANGCHI gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn HS TKHTLEQUYDON gửi 8785
Lý Chính Thắng
Soạn HS TKHTLYCHINHTHANG gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HS TKHTLYTUTRONG gửi 8785
Mai Thúc Loan
Soạn HS TKHTMAITHUCLOAN gửi 8785
Nghèn
Soạn HS TKHTNGHEN gửi 8785
Nghi Xuân
Soạn HS TKHTNGHIXUAN gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn HS TKHTNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Đình Liễn
Soạn HS TKHTNGUYENDINHLIEN gửi 8785
Nguyễn Đổng Chi
Soạn HS TKHTNGUYENDONGCHI gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HS TKHTNGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS TKHTNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thị Bích Châu
Soạn HS TKHTNGUYENTHIBICHCHAU gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HS TKHTNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trung Thiên
Soạn HS TKHTNGUYENTRUNGTHIEN gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HS TKHTNGUYENVANTROI gửi 8785
Phan Đình Phùng
Soạn HS TKHTPHANDINHPHUNG gửi 8785
Phúc Trạch
Soạn HS TKHTPHUCTRACH gửi 8785
Thành Sen
Soạn HS TKHTTHANHSEN gửi 8785
THCS và Dân tộc nội trú Hà Tĩnh
Soạn HS TKHTTHCSVADANTOCNOITRUHATINH gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS TKHTTRANPHU gửi 8785
Vũ Quang
Soạn HS TKHTVUQUANG gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Cẩm Bình - Hà Tĩnh(Mã 37331 - bảng dưới)
Soạn tin HS 37331 gửi 8785
Cụ thể như sau:

TRƯỜNG
Soạn tin
Bán công Nghi Xuân
37330
Soạn HS 37330 gửi 8785
Cẩm Bình
37331
Soạn HS 37331 gửi 8785
Cẩm Xuyên
37332
Soạn HS 37332 gửi 8785
Can Lộc
37333
Soạn HS 37333 gửi 8785
Cao Thắng
37334
Soạn HS 37334 gửi 8785
Cù Huy Cận
37335
Soạn HS 37335 gửi 8785
Đồng Lộc
37336
Soạn HS 37336 gửi 8785
Đức Thọ
37337
Soạn HS 37337 gửi 8785
Gia Phố
37338
Soạn HS 37338 gửi 8785
Hà Huy Tập
37339
Soạn HS 37339 gửi 8785
Hàm Nghi
37340
Soạn HS 37340 gửi 8785
Hồng Lam
37341
Soạn HS 37341 gửi 8785
Hồng Lĩnh
37342
Soạn HS 37342 gửi 8785
Hương Khê
37343
Soạn HS 37343 gửi 8785
Hương Sơn
37344
Soạn HS 37344 gửi 8785
Kỳ Anh
37345
Soạn HS 37345 gửi 8785
Kỳ Lâm
37346
Soạn HS 37346 gửi 8785
Lê Hữu Trác
37347
Soạn HS 37347 gửi 8785
Lê Quảng Chí
37348
Soạn HS 37348 gửi 8785
Lê Quý Đôn
37349
Soạn HS 37349 gửi 8785
Lý Chính Thắng
37350
Soạn HS 37350 gửi 8785
Lý Tự Trọng
37351
Soạn HS 37351 gửi 8785
Mai Thúc Loan
37352
Soạn HS 37352 gửi 8785
Nghèn
37353
Soạn HS 37353 gửi 8785
Nghi Xuân
37354
Soạn HS 37354 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
37355
Soạn HS 37355 gửi 8785
Nguyễn Đình Liễn
37356
Soạn HS 37356 gửi 8785
Nguyễn Đổng Chi
37357
Soạn HS 37357 gửi 8785
Nguyễn Du
37358
Soạn HS 37358 gửi 8785
Nguyễn Huệ
37359
Soạn HS 37359 gửi 8785
Nguyễn Thị Bích Châu
37360
Soạn HS 37360 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
37361
Soạn HS 37361 gửi 8785
Nguyễn Trung Thiên
37362
Soạn HS 37362 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
37363
Soạn HS 37363 gửi 8785
Phan Đình Phùng
37364
Soạn HS 37364 gửi 8785
Phúc Trạch
37365
Soạn HS 37365 gửi 8785
Thành Sen
37366
Soạn HS 37366 gửi 8785
THCS và Dân tộc nội trú Hà Tĩnh
37367
Soạn HS 37367 gửi 8785
Trần Phú
37368
Soạn HS 37368 gửi 8785
Vũ Quang
37369
Soạn HS 37369 gửi 8785Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top