Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 trương chuyên Ams, Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Sơn Tây, Chuyên Chu Văn An - Hà Nội nhiều năm
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại Hà Nội như sau: 
Cách 1.  Soạn HS dấu cách Mãlớpchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
37251
Soạn HS 37251 gửi 8785
Lịch Sử
37252
Soạn HS 37252 gửi 8785
Địa lý
37253
Soạn HS 37253 gửi 8785
Tiếng Anh
37254
Soạn HS 37254 gửi 8785
Tiếng Trung
37255
Soạn HS 37255 gửi 8785
Tiếng Nga
37256
Soạn HS 37256 gửi 8785
Tiếng Pháp
37257
Soạn HS 37257 gửi 8785
Toán học
37258
Soạn HS 37258 gửi 8785
Tin học
37259
Soạn HS 37259 gửi 8785
Vật lý
37260
Soạn HS 37260 gửi 8785
Hóa học
37261
Soạn HS 37261 gửi 8785
Sinh học
37262
Soạn HS 37262 gửi 8785
2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
37263
Soạn HS 37263 gửi 8785
Lịch Sử
37264
Soạn HS 37264 gửi 8785
Địa lý
37265
Soạn HS 37265 gửi 8785
Tiếng Anh
37266
Soạn HS 37266 gửi 8785
Tiếng Nga
37267
Soạn HS 37267 gửi 8785
Tiếng Pháp
37268
Soạn HS 37268 gửi 8785
Toán học
37269
Soạn HS 37269 gửi 8785
Tin học
37270
Soạn HS 37270 gửi 8785
Vật lý
37271
Soạn HS 37271 gửi 8785
Hóa học
37272
Soạn HS 37272 gửi 8785
Sinh học
37273
Soạn HS 37273 gửi 8785
3. Trường THPT Chu Văn An
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
37274
Soạn HS 37274 gửi 8785
Lịch Sử
37275
Soạn HS 37275 gửi 8785
Địa lý
37276
Soạn HS 37276 gửi 8785
Tiếng Anh
37277
Soạn HS 37277 gửi 8785
Tiếng Pháp
37278
Soạn HS 37278 gửi 8785
Toán học
37279
Soạn HS 37279 gửi 8785
Tin học
37280
Soạn HS 37280 gửi 8785
Vật lý
37281
Soạn HS 37281 gửi 8785
Hóa học
37282
Soạn HS 37282 gửi 8785
Sinh học
37283
Soạn HS 37283 gửi 8785
4. Trường THPT SơnTây
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
37284
Soạn HS 37284 gửi 8785
Lịch Sử
37285
Soạn HS 37285 gửi 8785
Địa lý
37286
Soạn HS 37286 gửi 8785
Tiếng Anh
37287
Soạn HS 37287 gửi 8785
Toán học
37288
Soạn HS 37288 gửi 8785
Tin học
37289
Soạn HS 37289 gửi 8785
Vật lý
37290
Soạn HS 37290 gửi 8785
Hóa học
37291
Soạn HS 37291 gửi 8785
Sinh học
37292
Soạn HS 37292 gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo tên lớp chuyên
Soạn HS TK+Trường+Lớp gửi 8785
Tên trường viết liền, không dấu, cụ thể như sau:
1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
Soạn HS TKAMSNGUVAN gửi 8785
Lịch Sử
Soạn HS TKAMSLICHSU gửi 8785
Địa lý
Soạn HS TKAMSDIALY gửi 8785
Tiếng Anh
Soạn HS TKAMSTIENGANH gửi 8785
Tiếng Trung
Soạn HS TKAMSTIENGTRUNG gửi 8785
Tiếng Nga
Soạn HS TKAMSTIENGNGA gửi 8785
Tiếng Pháp
Soạn HS TKAMSTIENGPHAP gửi 8785
Toán học
Soạn HS TKAMSTOANHOC gửi 8785
Tin học
Soạn HS TKAMSTINHOC gửi 8785
Vật lý
Soạn HS TKAMSVATLY gửi 8785
Hóa học
Soạn HS TKAMSHOAHOC gửi 8785
Sinh học
Soạn HS TKAMSSINHHOC gửi 8785
2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
Soạn HS TKNHNGUVAN gửi 8785
Lịch Sử
Soạn HS TKNHLICHSU gửi 8785
Địa lý
Soạn HS TKNHDIALY gửi 8785
Tiếng Anh
Soạn HS TKNHTIENGANH gửi 8785
Tiếng Nga
Soạn HS TKNHTIENGNGA gửi 8785
Tiếng Pháp
Soạn HS TKNHTIENGPHAP gửi 8785
Toán học
Soạn HS TKNHTOANHOC gửi 8785
Tin học
Soạn HS TKNHTINHOC gửi 8785
Vật lý
Soạn HS TKNHVATLY gửi 8785
Hóa học
Soạn HS TKNHHOAHOC gửi 8785
Sinh học
Soạn HS TKNHSINHHOC gửi 8785
3. Trường THPT Chu Văn An
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
Soạn HS TKCVANGUVAN gửi 8785
Lịch Sử
Soạn HS TKCVALICHSU gửi 8785
Địa lý
Soạn HS TKCVADIALY gửi 8785
Tiếng Anh
Soạn HS TKCVATIENGANH gửi 8785
Tiếng Pháp
Soạn HS TKCVATIENGPHAP gửi 8785
Toán học
Soạn HS TKCVATOANHOC gửi 8785
Tin học
Soạn HS TKCVATINHOC gửi 8785
Vật lý
Soạn HS TKCVAVATLY gửi 8785
Hóa học
Soạn HS TKCVAHOAHOC gửi 8785
Sinh học
Soạn HS TKCVASINHHOC gửi 8785
4. Trường THPT SơnTây
Lớp chuyên
Soạn tin
Ngữ văn
Soạn HS TKSONTAYNGUVAN gửi 8785
Lịch Sử
Soạn HS TKSONTAYLICHSU gửi 8785
Địa lý
Soạn HS TKSONTAYDIALY gửi 8785
Tiếng Anh
Soạn HS TKSONTAYTIENGANH gửi 8785
Toán học
Soạn HS TKSONTAYTOANHOC gửi 8785
Tin học
Soạn HS TKSONTAYTINHOC gửi 8785
Vật lý
Soạn HS TKSONTAYVATLY gửi 8785
Hóa học
Soạn HS TKSONTAYHOAHOC gửi 8785
Sinh học
Soạn HS TKSONTAYSINHHOC gửi 8785

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  nhiều năm

Hà Nội, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top