Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây
Nguồn lao động dồi dào khoảng 42,53 triệu người( 2005)chiếm 51,2% . Mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu lao động.  Chất lượng:  Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất. Trình độ chuyên môn ngày càng cao.

TÓM TẮT KIẾN THỨC ĐỊA LÍ:   Phần II: ĐỊA LÍ DÂN CƯ: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM


1.Nguồn lao động: 
 a. Mặt mạnh:
 - Số lượng:  Nguồn lao động dồi dào khoảng 42,53 triệu người( 2005)chiếm 51,2% . Mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu lao động
 - Chất lượng:
   + Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất.
   + Trình độ chuyên môn ngày càng cao.
 b. Hạn chế:
 - Lực lượng lao động có trình độ vẫn còn mỏng, đặc biệt là đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề.
 - Thiếu tác phong công nghiệp, tính kỉ luật chưa cao.
2. Cơ cấu lao động:
a.  Theo các ngành kinh tế:
- Xu hướng chuyển dịch: giảm tỉ trọng N – L- NN, tăng tỉ trọng CN- XD và Dvụ.
- Chuyển biến  nhưng còn chậm.
-> Nguyên nhân: do kết quả của quá trình CHN- HĐH.
b. Theo thành phần kinh tế:
- Tăng tỉ trọng lao động theo thành phần có khu vực đầu tư nước ngoài ( Do nền kinh tế thị trường)
- LĐộng trong KVực kinh tế ngoài Nhà nước tuy có giảm nhưng vẫn rất cao. 
c. Theo thành thị và nông thôn:
- Nông thôn: tỉ lệ lớn 75%, xu hướng giảm ( Do trình độ thấp và yêu cầu của công việc)
- Thành thị: ít 25%, xu hướng tăng.
=> Ảnh hưởng: năng suất lao động chưa cao.
3.Vấn đề việc làm và hướng giải quyết:
 a. Vấn đề việc làm:
 - Là vấn đề gay gắt ở nước ta: thể hiện ở tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.
 + Cả nước:  tỉ lệ thất nghiệp là 2,1%, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1%,
 + Thành thị: tỉ lệ thất nghiệp  cao khoảng 5,3% thiếu việc làm 4,5%
 + Nông thôn: tỉ lệ thất nghiệp thấp khoảng 1,1% thiếu việc làm cao 9,3%
 - Nguyên nhân: dân số đông, tăng nhanh, nguồn lao động dồi dào.
 b.  Phương hướng:
 - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng.
 - Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.
 - Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất địa phương.
 - Tăng cường hợp tác, liên kết thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
 - Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo.
 - Đẩy mạmh xuất khẩu lao động.

                                        CÂU HỎI THAM KHẢO

Câu 1: Phân tích những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta?
Câu 2: Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta?
Câu 3: Trình bày phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta?
Chuyên đề Địa lí, Chuyên đề Địa lí 12, Địa lí, Địa lí 12, Địa lí THPT, Địa lý,


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top