Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Nguồn lao động dồi dào khoảng 42,53 triệu người( 2005)chiếm 51,2% . Mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu lao động.  Chất lượng:  Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất. Trình độ chuyên môn ngày càng cao.

TÓM TẮT KIẾN THỨC ĐỊA LÍ:   Phần II: ĐỊA LÍ DÂN CƯ: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM


1.Nguồn lao động: 
 a. Mặt mạnh:
 - Số lượng:  Nguồn lao động dồi dào khoảng 42,53 triệu người( 2005)chiếm 51,2% . Mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu lao động
 - Chất lượng:
   + Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất.
   + Trình độ chuyên môn ngày càng cao.
 b. Hạn chế:
 - Lực lượng lao động có trình độ vẫn còn mỏng, đặc biệt là đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề.
 - Thiếu tác phong công nghiệp, tính kỉ luật chưa cao.
2. Cơ cấu lao động:
a.  Theo các ngành kinh tế:
- Xu hướng chuyển dịch: giảm tỉ trọng N – L- NN, tăng tỉ trọng CN- XD và Dvụ.
- Chuyển biến  nhưng còn chậm.
-> Nguyên nhân: do kết quả của quá trình CHN- HĐH.
b. Theo thành phần kinh tế:
- Tăng tỉ trọng lao động theo thành phần có khu vực đầu tư nước ngoài ( Do nền kinh tế thị trường)
- LĐộng trong KVực kinh tế ngoài Nhà nước tuy có giảm nhưng vẫn rất cao. 
c. Theo thành thị và nông thôn:
- Nông thôn: tỉ lệ lớn 75%, xu hướng giảm ( Do trình độ thấp và yêu cầu của công việc)
- Thành thị: ít 25%, xu hướng tăng.
=> Ảnh hưởng: năng suất lao động chưa cao.
3.Vấn đề việc làm và hướng giải quyết:
 a. Vấn đề việc làm:
 - Là vấn đề gay gắt ở nước ta: thể hiện ở tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.
 + Cả nước:  tỉ lệ thất nghiệp là 2,1%, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1%,
 + Thành thị: tỉ lệ thất nghiệp  cao khoảng 5,3% thiếu việc làm 4,5%
 + Nông thôn: tỉ lệ thất nghiệp thấp khoảng 1,1% thiếu việc làm cao 9,3%
 - Nguyên nhân: dân số đông, tăng nhanh, nguồn lao động dồi dào.
 b.  Phương hướng:
 - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng.
 - Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.
 - Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất địa phương.
 - Tăng cường hợp tác, liên kết thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
 - Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo.
 - Đẩy mạmh xuất khẩu lao động.

                                        CÂU HỎI THAM KHẢO

Câu 1: Phân tích những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta?
Câu 2: Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta?
Câu 3: Trình bày phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta?
Chuyên đề Địa lí, Chuyên đề Địa lí 12, Địa lí, Địa lí 12, Địa lí THPT, Địa lý,

Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top