Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng rút gọn biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề. 
Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4

Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Rút gọn các biểu thức sau
Bài 1. Cho 2 biểu thức
\[A = \sqrt {7 - 4\sqrt 3 }  + \sqrt {12 + 6\sqrt 3 } \]
\[B = \left( {\frac{{3\sqrt x  + 6}}{{x - 4}} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 2}}} \right):\frac{{x - 9}}{{\sqrt x  - 3}}\]
với x ³ 0; x ¹ 4; x ¹ 9.
  a)  Rút gọn các biểu thức A, B

  b)  Tìm các giá trị của x sao cho giá trị của biểu thức A bằng giá trị biểu thức B
Bài 2.  Cho 2 biểu thức
\[A = 2\sqrt {20}  - \sqrt {112}  - \sqrt {80}  + \sqrt {63} \]
$B = \left( {1 + \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{1 + \sqrt {\rm{x}} }}} \right)\left( {1 + \frac{{{\rm{x}} - \sqrt {\rm{x}} }}{{1 - \sqrt {\rm{x}} }}} \right)$
với  0 ≤ x ≠ 1
a) Rút gọn A;

b) Tìm các giá trị của x để giá trị của biểu thức A bằng giá trị của biểu thức B.

Bài 3. Cho 2 biểu thức sau
$A = \left( {\sqrt {20}  + \sqrt {12} } \right)\left( {\sqrt 5  - \sqrt 3 } \right) + 2\sqrt 3 $
$B = \frac{x}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2x - \sqrt x }}{{x - \sqrt x }}$

(với với x  0; x ¹ 1.)
a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức B tại x bằng giá trị biểu thức A.


Bài 4. Cho biểu thức: 

Xem đáp án tại đây

Bài 5. Cho 2 biểu thức 
\[A = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{1}{{x - \sqrt x }}} \right);B = \left( {\frac{1}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{2}{{x - 1}}} \right)\]
1) Tính giá trị biểu thức B khi x = 25
     2) Rút gọn P = A.B


Bài 6. Rút gọn biểu thức sau.
\[B = \frac{{x - \sqrt x }}{{\sqrt x }} + \frac{{x - 1}}{{\sqrt x  - 1}}\]
$x \ge 0;\;x \ne 1$


Xem đáp án tại đây

Bài 7. 
Bài 8. Cho 2 biểu thức
\[A = \frac{{{{\left( {1 + \sqrt x } \right)}^2} - 4\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}}{\rm{ v\'i i x}} \ge {\rm{0; x}} \ne {\rm{1}}\]

$B = \frac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} - \frac{1}{{\sqrt 3  - \sqrt 2 }} + \frac{{2 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 2  + 1}}.$

a) Rút gọn biểu thức A và B.

b) Tìm giá trị của x, thỏa mãn A=B.

Bài 9. Cho 2 biểu thức    
$A = (\sqrt {20}  - \sqrt {45}  + 3\sqrt 5 ).\sqrt 5 $

\[B = \frac{{x + 1 - 2\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} + \frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}}\]

                                                                                 (Điều kiện: x ³ 0, x ¹1)
a) Rút gọn biểu thức A và biểu thức B?

b) Tìm các giá trị của x để giá trị của biểu thức A bằng hai lần giá trị của biểu thức B?

Xem đáp án tại đây
Bài 10. Cho     
$a = 2 + \sqrt 3 $
$b = 2 - \sqrt 3 $
Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
2. Cho biểu thức
$P = \left( {\frac{{\rm{1}}}{{{\rm{x  -  }}\sqrt {\rm{x}} }} + \frac{1}{{\sqrt {\rm{x}}  - 1}}} \right):\frac{{\sqrt {\rm{x}} }}{{{\rm{x  -  2}}\sqrt {\rm{x}}  + 1}}$
(với x > 0, x ¹ 1)
 a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > $\frac{1}{2}$.

Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 4 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán,  Rút gọn biểu thức
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Rút gọn biểu thức,Toán 9, Toán THCS, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top