Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 7, MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES).
PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN MĐQH:
Bước 1 : - Tìm xem mệnh đề quan hệ nằm ở đâu.
Bước 2: Rút gọn mệnh đề quan hệ thành cụm danh từ.
1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ?Nếu có áp dụng công thức (3).

 Liên quan
=> Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây
2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trước ĐTQH có các dấu hiệu the first ,only, second, third..../so sánh hơn nhất…, nếu có thì áp dụng công thức (2).  Lưu ý thêm, xem 2 chủ ngữ có khác nhau không ( để dùng for sb+ V )

3. Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng V-ing hay Ved/3.

C. REDUCED CLAUSES : RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ (Reduce an adverbial clause)
* Điều kiện: Chủ từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng từ giống nhau

* Cách rút gọn:
- Bỏ các liên từ bắt đầu một mệnh đề trạng từ.
- Chuyển các hình thức động từ ở dạng chủ động thành present participle (đối với các thì đơn / tiếp diễn) hoặc having + past participle (V3, ed) (đối với các thì hoàn thành).

Example:        + After he had finished his work, he went home.
à (After) having finished his work, he went home.
+ He was lying on the floor, he was reading a book.
à Lying on the floor, he was reading a book.
   Or: He was lying on the floor, reading a book.
- Giữ nguyên hình thức động từ ở dạng bị động ở dạng past participle hoặc being + past participle (Đối với các thì đơn / tiếp diễn) hoặc having been + past participle (V3, ed) (đối với các thì hoàn thành).
Example:
+ He was punished by his father, he cried bitterly.
à Being punished by his father, he cried bitterly.
   Or: Punished by his father, he cried bitterly.
                        + After she had been treated cruelly by her husband, she divorced him.
                        à Having been treated cruelly by her husband, she divorced him.
a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.
- Hai hành động xảy ra song song :
+ He was lying on the floor, he was reading a book.
-> He was lying on the floor, reading a book.
- Hai hành động xảy ra trước sau (thường rút ngắn mđ xảy ra trước)
+ When I came home, I turned on the lights.
-> Coming home, I turned on the lights.

b. Mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân.
+ Because she was unable to afford a car, she bought a motorcycle.
à Being unable to afford a car, she bought a motorcycle.
+ She felt very confident because she had prepared well for the test.
à Having prepared well for the test, she felt very confident.

c. Mệnh đề chỉ sự tương phản.
+ Although I admit he is right, I do not like him.
à Admitting he is right, I do not like him.
+ Although he is famous, he looks very simple.
à Being famous, he looks very simple.

d. Mệnh đề điều kiện.
+ If you follow my advice, you can win the game.
à Following my advice, you can win the game.
+ If you had gone to the party, you would have met her.
à Having gone to the party, you would have met her.
e. Mệnh đề kết quả: Khi hành động thứ 2 tạo thành một phần hoặc là kết quả của hành động 1, ta có thể rút ngắn hành động 2 về cụm HTPT (V-ing).
            + As she went out, she slammed the door.
            à She went out, slamming the door.

            + He fired, wounding one of the bandits.
Liên quan
=> Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top