Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 7, MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES). Phó từ quan hệ (Relative Adverbs)
1. WHERE: thay thế cho cụm từ chỉ nơi chốn hoặc thay cho (in/ at / on ... which), there / here.

     Ex: - The movie theater is the place. We can see films at that place.
         à The movie theater is the place where we can see films.
                                                             at which
Eg: That is the house. We used to live in it.
  => That is the house where we used to live. (= in which)
This is the table. My teacher put his book on it.
=> This is the table where my teacher put his book. (= on which)
2. WHEN:thay thế cho cụm từ chỉ thời gian hoặc thay cho (in/ on/at... which), then
     Ex: - Do you remember the day. We first met on that day.
         à Do you remember the day when/on which we first met?
     Eg: That was the time when he managed the company. (= at which)
          à Spring is the season when flowers of all kinds are in full bloom. (= in which)    
Liên quan
=> Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây
3. WHY (for which): thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do.
     Ex: - Tell me the reason. You are so sad for that reason.                   
         à Tell me the reason why/for which you are so sad.
 *Note:
-          “Where”  có thể được sử dụng mà không cần cụm từ chỉ nơi chốn.                           
Eg: Put it where we all can see it.
-           Không sử dụng giới từ trước “Where, When, Why”.
     Eg: The building in where he lives/ where he lives in is very old. (sai)

             => The building in which he lives is very old.Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top