Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Ôn tập tiếng Anh CHUYÊN ĐỀ 8: COMPARISON-So sánh hơn. ( Comparative)
Adj : - long adj / short adj
Adv : - long adv / short adv

Có thể bạn quan tâm
B. So sánh hơn. ( Comparative)
1. So sánh hơn ( Comparative)
     S + be/ Vnối       short Adj +er           + than          + N (  pronoun)
                              more + long Adj
Ex.  -Today is hotter than yesterday.
        -This chair is more comfortable than the other.
      S + V  +         short Adv +er                  + than        + N ( pronoun)
                           more + long Adv
      Ex.     - He speaks English better than me.
                  - My father sings more beautifully than my brother.
     * Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước  so sánh, công thức:
               S + V + far/much + Adj/Adv +er + than + noun/pronoun
               S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun
Eg :  Harry’s watch is far more expensive than mine
        He speaks English much more rapidly than he does Spanish.
Note:
- Adj ngắn 1 âm tiết + er/ est :
      Ex.   Thick ® thicker / thickest , cold ® colder/ coldest ….
+ Với những tính từ 1 âm tiết có câu tạo: phụ âm + nguyên âm + phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm er/ est :
      Ex. Hot ® hotter/ hottest , big ® bigger// biggest
+ Với những tính từ tận cùng là nguyên âm + y ta giữ nguyên và thêm  er / est
Ex:  gay   ® gayer / gayest
       gray   ®  grayer  / grayset  
+ Với những tính từ 2 âm tiết có tận  cùng là đuôi: –y, -er, -ow ,-le: thì ta thêm đuôi er / est :
Ex.   dirty        ®      Dirtier
simple     ®     simpler
clever      ®     cleverer
narrow     ®   narrower
Có thể bạn quan tâm

+ Với những tính từ tận cùng là phụ âm + y , ta đổi  y = i + er /est
 Eg : happy    ®  happier
         easy       ® easier
+ Còn lại những tính từ 2 âm tiết khác ta thêm more đằng trước tính từ.
- Với những tính từ 3 âm tiết trở lên ta  thêm more đằng trước:
Ex.                  beautiful ® more beautiful                                    intelligent ®   more intelligent           
                      interesting®     more interesting 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top