Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Chọn quà tặng bạn gái ý nghĩa==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 2019-2020

Điểm chuẩn trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 2019-2020

Xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên bạn thực hiện như sauCách 1. Soạn tin theo mã lớp

Trường
Lớp
Soạn tin
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Toán
36054
Soạn HB 36054 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Lý
36055
Soạn HB 36055 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Hóa
36056
Soạn HB 36056 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Sinh
36057
Soạn HB 36057 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Tin
36058
Soạn HB 36058 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Văn
36059
Soạn HB 36059 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Sử
36060
Soạn HB 36060 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Dịa
36061
Soạn HB 36061 gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Anh
36062
Soạn HB 36062 gửi 8785

Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Thánh Tông
Chuyên Toán
36063
Soạn HB 36063 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Lý
36064
Soạn HB 36064 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Hóa
36065
Soạn HB 36065 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Sinh
36066
Soạn HB 36066 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Tin
36067
Soạn HB 36067 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Văn
36068
Soạn HB 36068 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Sử
36069
Soạn HB 36069 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên ĐỊa
36070
Soạn HB 36070 gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Anh
36071
Soạn HB 36071 gửi 8785Cách 2. Soạn tin theo tên lớp


Trường
Lớp
Soạn tin
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Toán
Soạn HB NBKQNACHUYENTOAN gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Lý
Soạn HB NBKQNACHUYENLY gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Hóa
Soạn HB NBKQNACHUYENHOA gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Sinh
Soạn HB NBKQNACHUYENSINH gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Tin
Soạn HB NBKQNACHUYENTIN gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Văn
Soạn HB NBKQNACHUYENVAN gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Sử
Soạn HB NBKQNACHUYENSU gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Dịa
Soạn HB NBKQNACHUYENDIA gửi 8785
Nguyễn Bình Khiêm
Chuyên Anh
Soạn HB NBKQNACHUYENANH gửi 8785


Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Thánh Tông
Chuyên Toán
Soạn HB LTTQNACHUYENTOAN gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Lý
Soạn HB LTTQNACHUYENLY gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Hóa
Soạn HB LTTQNACHUYENHOA gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Sinh
Soạn HB LTTQNACHUYENSINH gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Tin
Soạn HB LTTQNACHUYENTIN gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Văn
Soạn HB LTTQNACHUYENVAN gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Sử
Soạn HB LTTQNACHUYENSU gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên ĐỊa
Soạn HB LTTQNACHUYENDIA gửi 8785
Lê Thánh Tông
Chuyên Anh
Soạn HB LTTQNACHUYENANH gửi 8785

Lưu ý: Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Điểm chuẩn trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam

điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2018,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top