loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2019

Sở GD&ĐT Hải Phòng dã công bố điểm chuẩn chuyên Trần Phú năm 2018. Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lên hệ thống


Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn thực hiện như sau:


Cách 1.

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
35722
Soạn HB 35722 gửi 8785
Chuyên Lý
35723
Soạn HB 35723 gửi 8785
Chuyên Hóa
35724
Soạn HB 35724 gửi 8785
Chuyên Sinh
35725
Soạn HB 35725 gửi 8785
Chuyên Tin
35726
Soạn HB 35726 gửi 8785
Chuyên Văn
35727
Soạn HB 35727 gửi 8785
Chuyên Anh
35728
Soạn HB 35728 gửi 8785
Chuyên Nhật
35729
Soạn HB 35729 gửi 8785
Chuyên Nga
35730
Soạn HB 35730 gửi 8785
Chuyên Pháp
35731
Soạn HB 35731 gửi 8785
Chuyên Trung
35732
Soạn HB 35732 gửi 8785
Tự nhiên
35733
Soạn HB 35733 gửi 8785
Xã hội
35734
Soạn HB 35734 gửi 8785

Cách 2,

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HB HPCHUYEN TOAN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HB HPCHUYEN LY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB HPCHUYEN HOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB HPCHUYEN SINH gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HB HPCHUYEN TIN gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HB HPCHUYEN VAN gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HB HPCHUYEN ANH gửi 8785
Chuyên Nhật
Soạn HB HPCHUYEN NHAT gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HB HPCHUYEN NGA gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HB HPCHUYEN PHAP gửi 8785
Chuyên Trung
Soạn HB HPCHUYEN TRUNG gửi 8785
Tự nhiên
Soạn HB HPTU NHIEN gửi 8785
Xã hội
Soạn HB HPXA HOI gửi 8785

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top