Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Hóa học 10: Bài 1- Ôn tập đầu năm- Các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp.


I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
- Nguyên tử: là những hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện.
-Nguyên tố hóa học:  là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.
-Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

II. MOL:

Mol là lượng chất có chứa N(6.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Khối lượng mol (M)là khối lượng tính bằng gam của 1mol chất đó.

Ví dụ: 1mol Fe có chứa 6.1023 nguyên tử Fe. 1 mol H2 có chứa 6.1023 phân tử H2.


Các công thức tính số mol:

A: số phân tử; 
n:số mol;
V:thể tích ở đktc; 
m: khối lượng.

Ví dụ: Tính số mol của: 5,6 gam Fe, 3,36 lít CO2 ở đkc.

nFe=5,6/56=0,1 mol.
n(CO2)=3,36/22,4=0,15 mol.

III. HÓA TRỊ, ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI  LƯỢNG:


Cách viết CTPT dựa vào hóa trị:
Định luật bảo toàn khối lượng: trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất tham gia pư bằng khối lượng các chất tạo thành.
A + B  -->  C + D thì
mA + mB =  mC + mD

Bài tập minh họa

                 Số p    Số n      Số e
Ngtử 1      19      20            19
Ngtử 2      17      18            17
Ngtử 3      19      21            19
Ngtử 4      17      20            17

 Trong 4 nguyên tử trên, những cặp nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học?
 Nguyên tử 1 và 3 thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì có cùng số p là 19 (nguyên tố ka li)
Nguyên tử 2 và  thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì có cùng số p là 17 (nguyên tố Clo)

Một hỗn hợp khí A gồm 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2 và 2 mol CH4 . Tinh mA
Giải:
mA= m(O2)+m(CO2)+m(CH4)
=0,8.32+0,2.44+2.16=66,4 (gam).

Một hỗn hợp khí A gồm 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2 và 2 mol CH4 .
a)     Cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Bao nhiêu lần?
b)     Tính % thể tích và % khối lượng mỗi khí trong A?
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top