Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã công bố điẻm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hùng Vương năm 2018
Cách 1. Soạn tin theo mã lớp

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
30550
Soạn: HB 30550 gửi 8785
Vật lý chuyên
30551
Soạn: HB 30551 gửi 8785
Hóa học chuyên
30552
Soạn: HB 30552 gửi 8785
Sinh học chuyên
30553
Soạn: HB 30553 gửi 8785
Tin chuyên
30554
Soạn: HB 30554 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
30555
Soạn: HB 30555 gửi 8785
Sử chuyên
30556
Soạn: HB 30556 gửi 8785
Địa chuyên
30557
Soạn: HB 30557 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
30558
Soạn: HB 30558 gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
30559
Soạn: HB 30559 gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
30560
Soạn: HB 30560 gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
30561
Soạn: HB 30561 gửi 8785
Xã hội (Văn)
30562
Soạn: HB 30562 gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
30563
Soạn: HB 30563 gửi 8785

Cách 2 soạn tin theo tên lớp 

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB BNTOANCHUYEN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB VATLYCHUYEN gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB HOAHOCCHUYEN gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB SINHHOCCHUYEN gửi 8785
Tin chuyên
Soạn: HB TINCHUYEN gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB NGUVANCHUYEN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB SUCHUYEN gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB DIACHUYEN gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB TIENGANHCHUYEN gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
Soạn: HB TUNHIEN(TOAN) gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
Soạn: HB TUNHIEN(LY) gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
Soạn: HB TUNHIEN(HOA) gửi 8785
Xã hội (Văn)
Soạn: HB XAHOI(VAN) gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
Soạn: HB XAHOI(TIENGANH) gửi 8785


Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top