Đã có Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 

Xem Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên như sau
Cách 1. Soạn tin theo mã lớp
Soạn HB mãlớp gi 8785
Ví dụ
Xem điểm chuẩn Lớp  Toán chuyên (Mã 30550)
Soạn HB 30550 gi 8785

Các lớp khác như sau: 
Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB BNTOANCHUYEN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB BNVATLYCHUYEN gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB BNHOAHOCCHUYEN gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB BNSINHHOCCHUYEN gửi 8785
Tin chuyên
Soạn: HB BNTINCHUYEN gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB BNNGUVANCHUYEN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB BNSUCHUYEN gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB BNDIACHUYEN gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB BNTIENGANHCHUYEN gửi 8785

Cách 2 soạn tin theo tên lớp 


Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
30550
Soạn: HB 30550 gửi 8785
Vật lý chuyên
30551
Soạn: HB 30551 gửi 8785
Hóa học chuyên
30552
Soạn: HB 30552 gửi 8785
Sinh học chuyên
30553
Soạn: HB 30553 gửi 8785
Tin chuyên
30554
Soạn: HB 30554 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
30555
Soạn: HB 30555 gửi 8785
Sử chuyên
30556
Soạn: HB 30556 gửi 8785
Địa chuyên
30557
Soạn: HB 30557 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
30558
Soạn: HB 30558 gửi 8785Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top