loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  trường chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ năm học 2018-2019

Ngày 18/6/2018 Sở GD&ĐT Cần Thơ đã có điểm chuẩn và dánh ách trùng tuyển lớp 10 trường chuyên Lý Tự Trọng


Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ điểm chuẩn của từng lơp chuyên tại Cần Thơ
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học trường Chuyên Lý Tự trọng Soạn tin như sau

Soạn: HS daucach malopchuyen gửi 8785

Chuyên Lý Tự Trọng
Soạn tin
Chuyên toán
30762
Soạn HB 30762 gửi 8785
Chuyên vật lý
30763
Soạn HB 30763 gửi 8785
Chuyên hóa học
30764
Soạn HB 30764 gửi 8785
Chuyên sinh học
30765
Soạn HB 30765 gửi 8785
Chuyên tin
30766
Soạn HB 30766 gửi 8785
Chuyên tiếng Anh
30767
Soạn HB 30767 gửi 8785
Chuyên ngữ văn
30768
Soạn HB 30768 gửi 8785
Chuyên lịch sử
30769
Soạn HB 30769 gửi 8785
Chuyên Địa lý
30770
Soạn HB 30770 gửi 8785
Hoặc soạn
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HB CTCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HB CTCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB CTCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB CTCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HB CTCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HB CTCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HB CTCHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HB CTCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HB CTCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HB CTCHUYENPHAP gửi 8785

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top