loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2019-2020


Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2019-2020
Đã có điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2019-2020

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng. 

Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau:

Cách 1.
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HB DNCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HB DNCHUYENVATLY gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HB DNCHUYENHOAHOC gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HB DNCHUYENSINHHOC gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HB DNCHUYENNGUVAN gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HB DNCHUYENLICHBU gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HB DNCHUYENDIALY gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HB DNCHUYENTIENGANH gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HB DNCHUYENTINHOC gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HB DNCHUYENTIENGPHAP gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HB DNCHUYENTIENGNHAT gửi 8785

 Cách 2. 

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HB 30883 gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HB 30884 gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HB 30885 gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HB 30886 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HB 30887 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HB 30888 gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HB 30889 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HB 30890 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HB 30891 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HB 30892 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HB 30893 gửi 8785

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top