Điểm chuẩn lớp 10 An Giang 2019 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu và Chuyên Thủ Khoa Nghĩa - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

rường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tuyển 10 lớp chuyên (350 học sinh) và 2 lớp không chuyên (80 học sinh). Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển 10 lớp chuyên (350 học sinh) và 2 lớp không chuyên (80 học sinh).
Để xem điểm chuẩn mỗi trường chuyên bạn soạn tin nhắn như sau
Cách 1. Soạn tin theo mã lớp chuyên
Soạn HB Mã lớp chuyên gửi 8785
Trường
Lớp
Soạn tin
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán
Soạn HB 35736 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán-Tin
Soạn HB 35737 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Tin
Soạn HB 35738 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Vật Lý
Soạn HB 35739 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Hóa
Soạn HB 35740 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sinh
Soạn HB 35741 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Anh
Soạn HB 35742 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Văn
Soạn HB 35743 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sử
Soạn HB 35744 gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Địa
Soạn HB 35745 gửi 8785

Trường
Lớp
Soạn tin
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán
Soạn HB 35746 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán-Tin
Soạn HB 35747 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Tin
Soạn HB 35748 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Vật Lý
Soạn HB 35749 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Hóa
Soạn HB 35750 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sinh
Soạn HB 35751 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Anh
Soạn HB 35752 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Văn
Soạn HB 35753 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sử
Soạn HB 35754 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Địa
Soạn HB 35755 gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Văn-Địa
Soạn HB 35756 gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo Tên lớp chuyên
Soạn HB mã trường Tên lớp chuyên gửi 8785
Trong đó
TNH là mã Thoại Ngọc Hầu
TKN là mã Thủ Khoa Nghĩa

Trường
Lớp
Soạn tin
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán
Soạn HBTNHCHUYENTOAN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán-Tin
Soạn HBTNHCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Tin
Soạn HBTNHCHUYENTIN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Vật Lý
Soạn HBTNHCHUYENVATLY gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Hóa
Soạn HBTNHCHUYENHOA gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sinh
Soạn HBTNHCHUYENSINH gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Anh
Soạn HBTNHCHUYENANH gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Văn
Soạn HBTNHCHUYENVAN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sử
Soạn HBTNHCHUYENSU gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Địa
Soạn HBTNHCHUYENDIA gửi 8785

Trường
Lớp
Soạn tin
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán
Soạn HBTKNCHUYENTOAN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán-Tin
Soạn HBTKNCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Tin
Soạn HBTKNCHUYENTIN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Vật Lý
Soạn HBTKNCHUYENVATLY gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Hóa
Soạn HBTKNCHUYENHOA gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sinh
Soạn HBTKNCHUYENSINH gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Anh
Soạn HBTKNCHUYENANH gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Văn
Soạn HBTKNCHUYENVAN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sử
Soạn HBTKNCHUYENSU gửi 8785
Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. 
An Giang, điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2019,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top