Điểm chuẩn lớp 10 Đak Lak 2019 trường chuyên Nguyễn Du và Trường Dân tộc nội trú - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn lớp 10 Đak Lak 2019 trường chuyên Nguyễn Du và Trường Dân tộc nội trú


Đã có điểm chuẩn lớp 10 Đak Lak 2018 trường chuyên Nguyễn Du và Trường Dân tộc nội trú


Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên và điểm chuẩn theo vùng, dân tộc bạn soạn tin như sau

Cách 1. Soạn theo Mã lớp, Mã đơn vị

Soạn HB Mã lớp gửi 8785

Cụ thể như sau
Trường Chuyên Nguyễn Du

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
35757
Soạn HB 35757 gửi 8785
Chuyên Tin
35758
Soạn HB 35758 gửi 8785
Chuyên Toán-Tin
35759
Soạn HB 35759 gửi 8785
Chuyên Lý
35760
Soạn HB 35760 gửi 8785
Chuyên Hóa
35761
Soạn HB 35761 gửi 8785
Chuyên Sinh
35762
Soạn HB 35762 gửi 8785
Chuyên Văn
35763
Soạn HB 35763 gửi 8785
Chuyên Sử
35764
Soạn HB 35764 gửi 8785
Chuyên Địa
35765
Soạn HB 35765 gửi 8785
Chuyên Anh
35766
Soạn HB 35766 gửi 8785
Chuyên Pháp
35767
Soạn HB 35767 gửi 8785
Chuyên Pháp-Anh
35768
Soạn HB 35768 gửi 8785
Không chuyên
35769
Soạn HB 35769 gửi 8785

Trường dân tộc nội trú
Địa phương
Soạn tin
Buôn Hồ
35770
Soạn HB 35770 gửi 8785
TP Buôn Ma Thuột
35771
Soạn HB 35771 gửi 8785
Buôn Đôn
35772
Soạn HB 35772 gửi 8785
Cư Kuin
35773
Soạn HB 35773 gửi 8785
Cư M’gar
35774
Soạn HB 35774 gửi 8785
Ea H’leo
35775
Soạn HB 35775 gửi 8785
Ea Súp
35776
Soạn HB 35776 gửi 8785
Krông Ana
35777
Soạn HB 35777 gửi 8785
Krông Bông
35778
Soạn HB 35778 gửi 8785
Krông Búk
35779
Soạn HB 35779 gửi 8785
Krông Năng
35780
Soạn HB 35780 gửi 8785
Krông Pắc
35781
Soạn HB 35781 gửi 8785
Lắk
35782
Soạn HB 35782 gửi 8785
M’Đrắk
35783
Soạn HB 35783 gửi 8785
Khác
35784
Soạn HB 35784 gửi 8785


Xem thêm: Điểm chuẩn trúng tuyển các trường không chuyên Đak Lăk

Cách 2. Soạn tin theo Tên lớp chuyên, dân tộc


Soạn HB DLKTên trường gửi 8785
Trong đó
DLK: Là ký hiệu Đăk Lăk
Tên lớp, tên dân tộc viết liền không dấu
Cụ thể như sau
Trường Chuyên Nguyễn Du

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HB DLKCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HB DLKCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Toán-Tin
Soạn HB DLKCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HB DLKCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB DLKCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB DLKCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HB DLKCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HB DLKCHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HB DLKCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HB DLKCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HB DLKCHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên Pháp-Anh
Soạn HB DLKCHUYENPHAP-ANH gửi 8785
Không chuyên
Soạn HB DLKKHONGCHUYEN gửi 8785


 Trường dân tộc nội trú
Địa phương
Soạn tin
Buôn Hồ
Soạn HB DLKBUONHO gửi 8785
TP Buôn Ma Thuột
Soạn HB DLKTPBUONMATHUOT gửi 8785
Buôn Đôn
Soạn HB DLKBUONDON gửi 8785
Cư Kuin
Soạn HB DLKCUKUIN gửi 8785
Cư M’gar
Soạn HB DLKCUM’GAR gửi 8785
Ea H’leo
Soạn HB DLKEAHLEO gửi 8785
Ea Súp
Soạn HB DLKEASUP gửi 8785
Krông Ana
Soạn HB DLKKRONGANA gửi 8785
Krông Bông
Soạn HB DLKKRONGBONG gửi 8785
Krông Búk
Soạn HB DLKKRONGBUK gửi 8785
Krông Năng
Soạn HB DLKKRONGNANG gửi 8785
Krông Pắc
Soạn HB DLKKRONGPAC gửi 8785

Đắk Lắk, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Điểm chuẩn chuyên 2019,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top