Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

WISH / IF ONLY - Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ  CÂU GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE)

Wish và if only thường được để diễn đạt ước muốn ( if only mạnh mẽ và rõ ràng hơn wish). Sau wish và only là một mệnh đề chỉ sự ao ước một ĐK không có thật . Mệnh đề sau wish và if only được xem như một mệnh đề danh từ .


   Sau wish /only có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự ao ước ở hiện tại , quá khứ và tương lai .
1.Ao ước ở hiện tại (present wish) .

a. Cấu trúc:
S + WISH (es) /IF ONLY + S+   V (past subjunctive)
(be à were)
b. Cách dùng : diễn đạt mong ước về một điều  không có thật hoặc không thể thực hiện được ở hiện tại .
Eg1 :I wish I lived nearer. Then we could meet more often. (I'm sorry that I don't live nearer)
Eg2: Cathy wishes she had blond hair. (Cathy is sorry that she doesn't have blond hair)
- Would không được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại , nhưng chúng ta có thể dùng could .
Eg3: You're brilliant. I wish I could play the guitar like you. (I'm sorry that I can't play the guitar like you)
2.Ao ước ở quá khứ (past wish)
a. cấu trúc:
S + WISH(es) /IF ONLY + S+   V (past perfect subjunctive)

b. Cách dùng : diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra.
 Eg: I wish I had never told him my secret. (I'm sorry that I told him my secret)
Eg: Santiago wishes he hadn't spent so much money last night. (Santiago regrets spending so much money last night)
-Chúng ta có thể dùng could have +past participle để vao ước về quá khứ khi chủ ngữ trước và sau wish là một người hay một vật.
Eg : I wish I could have been at the wedding ,but I was in New York.
3.Ao ước ở tương lai(future wish)
a. Cấu trúc :

S + WISH(es) /IF ONLY + S+ would/ could /might + V (bare-infinitive                                                  
b. Cách dùng :mong muốn điều gì đó xảy ra hoặc muốn người nào đó làm điều gì đó.
Eg: I wish it would stop snowing.
Eg: I wish Mark would call me back.
Eg: I wish more people would read my blog.
Chú ý: I wish ....woud ...được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi ,would không được nói về một tình trạng
Eg: I wish something exciting would happen.
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top