Sinh học: Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính? - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Sinh học : Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?
Trả lời :

-Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo thành hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.
-Ưu điểm của sinh sản hữu tính: tạo ra cá thể mới rất đa dạng về đặc điểm di truyền. vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống biến đổi.

-Hạn chế: Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top