Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: Chỉ đạo của BGH để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài :
Đất nước ta đang tiến hành công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp  theo hướng hiện đại. Để đáp ứng được công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ của ngành giáo dục là: đào tạo  nguồn nhân lực phục vụ công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngành giáo dục - đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới. Trong đó đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên  có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo.
 Đối với mỗi nhà trường chất lượng giáo dục là thước đo thành quả lao động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, việc đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên luôn được các cấp  quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên đặc biệt quan tâm.
Xuất phát từ nhũng lý do khách quan và chủ quan như đã nêu ở trên, tôi đã chọn vấn đề nghiên cứu là  "
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: Chỉ đạo của BGH để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD
HoặcĐào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top