Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: Chỉ đạo của BGH để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài :
Đất nước ta đang tiến hành công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp  theo hướng hiện đại. Để đáp ứng được công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ của ngành giáo dục là: đào tạo  nguồn nhân lực phục vụ công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngành giáo dục - đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới. Trong đó đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên  có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo.
 Đối với mỗi nhà trường chất lượng giáo dục là thước đo thành quả lao động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, việc đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên luôn được các cấp  quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên đặc biệt quan tâm.
Xuất phát từ nhũng lý do khách quan và chủ quan như đã nêu ở trên, tôi đã chọn vấn đề nghiên cứu là  "
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: Chỉ đạo của BGH để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn
SKKN, SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD
Hoặc
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top