Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ  INFINITIVES: §éng tõ nguyªn thÓ : The perfect infinitive:

The perfect infinitive:
 + Form:  to have + Vpp
+ Use:
  - Dùng với was/ were để diễn tả một kế hoạch chưa thực hiện được
   Ex: The house was to have been ready today (but it isn’t)
 - Dùng sau would/ would like để diễn tả một điều ước vẫn chưa hoàn thiện
   Ex: He would like to have seen it (but it was impossible)
 - Dùng với một số động từ: appear, happen, pretend, seem, believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand…
III. PASSIVE INFINITIVE AND GERUND:
   + Passive gerund:  being + past participle
              Ex: She hates being called a dull.
                     The mountain climbers are in danger of being killed by an avalanche.
                    I am interested in being given money by my mother.
   + Passive infinitive: to be + past participle
              Ex: I hoped to be invited to the party.
                    He refused to be taken to hospital.
                    She doesn’t want to be asked personal questions

® Được dùng để nhấn mạnh hành động/ sự kiện hơn là tác nhân gây ra hành độngĐào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top