Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây
Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 1-CÁC THÌ (TENSES): X- The Future Continuous tenseX- The Future Continuous tense
1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định S + will/shall + be + V-ing
- Câu phủ định S + will/shall + not + be + V-ing
- Câu hỏi Will/Shall + S + be + V-ing?
2) Cách dùng chính: Thì TLTD dùng để diễn tả một hành động sẽ đang diễn ra ở một thời điểm hay một khoảng thời gian trong tương lai.
E.g: - This time next week I will be playing tennis.
- Well be working hard all day tomorrow.0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top