Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

IV.The Present Perfect Continuous:


1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định S + have/has+ been + V-ing
- Câu phủ định S + have/has + not + been + V-ing
- Câu hỏi Have/Has + S + been + V-ing … ?
2) Cách dùng chính: Thì HTHTTD dùng để diễn tả: Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài liên tục đến hiện tại và còn tiếp diễn đến tương lai, thường đi với How long, since và for.
E.g: - How long have you been waiting for her?
- I have been waiting for her for an hour.
* HTHT: hành động hoàn tất    > <   HTHTTD: hành động còn tiếp tục
V. The Simple Past tense.
1) Cách thành lập:
- Câu khẳng định S + V2/ed; S + was/were
- Câu phủ định S + did + not + V; S + was/were + not
- Câu hỏi Did + S + V … ?; Was/Were + S … ?
2) Cách dùng chính: Thì QKĐ dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian được xác định rõ. Các trạng từ thường đi kèm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, …
E.g: Uncle Ho passed away in 1969.

Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top