Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 1-CÁC THÌ (TENSES), I.The Simple Present tense - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Ôn thi Tiếng Anh: CHUYÊN ĐỀ 1-CÁC THÌ (TENSES)
I.The  Simple Present tense


1. Cách thành lập câu
- Câu khẳng định
S + V(s/es); S + am/is/are
- Câu phủ định         
S + do/does + not + V;                       
S + am/is/are + not
- Câu hỏi: 
Do/Does + S + V … ?                       
Am/Is/Are + S …?
2) Tình huống được dùng chính: 
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả:
2.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
E.g:     Mary often gets up early in the morning.
2.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lý.
E.g:     The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Một hành động trong tương lai đã được đưa vào chương trình,kế hoạch.
E.g:     The last train leaves at 4.45.
Còn nữa

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top