Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

SKKN QLGD: Kinh nghiệm Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp ở TT GDTX

 Nghị quyết hội nghị lần thứ hai ban chấp hành TW Đảng khoá VIII đã khẳng định :
 ‘’Đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước tiến lên CNXH. Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.

 Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm  công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”.
 Như  vậy giáo dục trung học phổ thông không chỉ có mục tiêu chuẩn bị nguồn cho giáo dục đại học mà chủ yếu là chuẩn bị cho học sinh những con người trưởng thành bước vào cuộc sống lao động xã hội. Do đó học sinh phổ thông dù học lên đại học hay sớm đi vào cuộc sống lao động nghề nghiệp, họ đều cần được trang bị những tri thức khoa học, kỹ năng kỹ thuật, năng lực sáng tạo, có thể đảm nhận được các vai trò mà họ sẽ đảm nhận trong tương lai. 
          Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp có vai trò quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp được xem như  nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào CNH, HĐH đất nước. Vì vậy trong báo cáo chíng trị của Đại hội  Đảng lần thứ  IX đã khảng định về công tác hướng nghiệp như sau:
 “ ở mọi cấp học, bậc học kết hợp dạy lý thuyết với thực hành. Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiéu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương”.

          Giáo dục hướng nghiệp ở nhà trường phổ thông có vai trò quan trọng trong việc hình thành các kỹ năng kỹ thuật tổng hợp như : kỹ năng thu thập và xử ký thông tin, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức cuộc sống khoa học,…đồng thời thông qua hoạt động hướng nghiệp giúp học sinh tiếp cận và hiểu biết về thế giới nghề phong phú mà xã hội yêu cầu, hiểu được năng lực và xu hướng nghề nghiệp bản thân, nắm được điều kiện và cơ sở học tập nghề nghiệp để từ đó lựa chọn đúng hướng đi và nghề nghiệp tương lai.

SKKN QLGD: Kinh nghiệm Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp ở TT GDTX
QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN QLGD,
Hoặc


Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top