Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Khi gen phân bố trên NST thường, tùy thuộc vào số cặp gen dị hợp trong kiểu gen để xác định số loại giao tử
+ Nếu không có cặp gen nào ở trạng thái dị hợp thì chỉ tạo 1 loại giao tử

+ Khi gen phân bố trên NST giới tính (cặp XY) luôn cho 2 loại giao tử
Các trường hợp dưới đây chỉ xét tế bào chứa ít nhất 1 cặp gen dị hợp
Số loại giao tử do nhiều tế bào (cơ thể) tạo thành:  

* Trường hợp 1: các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau
Cách tính 1. Lập bảng như sau:
Số cặp gen
dị hợp
Số loại
giao tử
Ví dụ
Số loại giao tử
1
21
AabbDD (n=1; Aa dị hợp)
2                               (AbD; abD)
2
22
AaBbDD (n=2 (Aa và Bb dị hợp)
4                  (ABD; AbD; aBD; abD)
3
23
AaBbDd (n=3 (Aa; Bb; Dd dị hợp)
8                  (...)                                  
n
2n
Cách tính 2:  Nhân đại số các giao tử của từng cặp gen
Ví dụ 1: Số loại giao tử của tế bào có kiểu gen AaBbCc 
                + Cặp Aa: cho 2 giao tử;         Cặp Bb cho 2 giao tử;                    Cặp Cc cho 2 giao tử
                + Số loại giao tử tạo ra là: 2x2x2 = 8
Ví dụ 2: Số loại giao tử của tế bào có kiểu gen AaBbCcdd
 + Cặp Aa: cho 2 giao tử;     Cặp Bb cho 2 giao tử;    Cặp Cc cho 2 giao tử            Cặp dd cho 1 giao tử
                + Số loại giao tử tạo ra là: 2x2x2x1 = 8

Trường hợp 2: hai cặp  gen nằm trên cùng cặp nhiễm sắc thể thường
- Liên kết hoàn  toàn: Sinh ra hai loại giao tử
 Ví dụ: AB/aB tạo 2 loại giao tử AB và aB
-   Liên kết không hoàn toàn (hoán vị): Nếu có 1 cặp dị hợp, tạo ra hai loại giao tử (Như liên kết gen), nếu hai cặp dị hợp tạo ra 4 loại giao tử.
Ví dụ: 
AB/aB

 tạo 2 loại giao tử là  AB và aB
   
AB/ab 

 tạo 4 loại giao tử là  ABabaB,Ab

* Trường hợp 3: hai cặp  gen nằm trên cùng cặp nhiễm sắc thể thường kết hợp với các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau: Số loại giao tử bằng tích của số loại giao tử gen liên kết với số loại giao tử gen phân li độc lập
          Ví dụ:

Kiểu gen
Kiểu liên kết
Số loại giao tử gen liên kết (x)
Số loại giao tử gen PLĐL (y)
Số loại giao tử của cơ thể (x.y)
AB/aB ddEe. 
Hoàn toàn
2
2
4
AB/ab ddEeHh
Hoàn toàn
2
4
8
AB/ab  ddEeHh
Hoán v 
4
4
16

Trường hợp 4: gen  trên NST giới tính

Trên cặp XX, số loại giao tử bằng trên NST thường.
Trên cặp XY: Số loại giao tử bằng 2.Trên cặp XX, số loại giao tử bằng trên NST thường; Trên cặp XY: Số loại giao tử bằng 2.
       

Nội dung thuộc chương trình Sinh học THPT (Sinh học 12 ban cơ bản)
Thông tin đăng tải lại từ trang này vui lòng ghi rõ nguồn: "https://sites.google.com/site/sinhhoc101112"
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top