Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN: GDCD 12

I. Trắc nghiệm: ( 3.0 điểm )
Câu 1: Nội dung nào sau đây thuộc nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh:

A. Sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
B. Cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền sản xuất kinh doanh.
Câu 2. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước thể hiện:
A. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. Trong lĩnh vực trính trị, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường.
C. Trong lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội bảo vệ môi trường và đảm bảo QPAN.
D. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế và bảo vệ môi trường.
Câu 3. Quyền học tập của CD có nghĩa là công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào;
A.Theo sở thích của mình.
B. Theo nguyện vọng của mình.
C. Phù hợp với năng khiếu của mình.
D. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
Câu 4. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là :
A.Quyền của tất cả mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
B.Trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước
C.Quyền và trách nhiệm của mọi công dân
D.Quyền của mọi công dân từ 18 tuổi trở lên.
Câu 5. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền ……………của công dân trong lĩnh vực
chính trị, thông qua đó, ND thực thi hình thức dân chủ gián tiếp và trong phạm vi cả nước.
Câu 6. Mọi công dân đều có quyền ………, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên
II. Tự luận : ( 7.0 điểm )
Câu 1 . Em hãy nêu quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo? (3.0 điểm )
Câu 2 . Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ta quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường,lớp khác nhau ? (2.0 điểm )
Câu 3. Một tổ bầu cử khi tiến hành bầu cử đã để thùng phiếu không có nắp để cử tri bỏ phiếu cho thuận tiện. Một số cử tri thấy vậy đã phản đối , vì cho rằng việc làm trên vi phạm nguyên tắc bầu cử . ( 2.0 điểm )
Hỏi : Theo em việc làm của tổ bầu cử có vi phạm nguyên tắc bầu cử không ? Vì sao ?
Đáp án:
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: C. Bảo vệ môi trường
Câu 2: A. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 3: D. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
Câu 4: C.Quyền và trách nhiệm của mọi công dân
Câu 5: Cơ bản
Câu 6: Học tập
II. Tự luận :
Câu 1 . * Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
 *Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại:
  ­ Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
­ Bước 2 : Người giải quyết khiếu nại xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật quy định.
­ Bước 3 : Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.
  Nếu người khiếu nại không đồng ý thì họ có quyền lựa chọn một trong hai cách: hoặc tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên, hoặc kiện ra Tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân giải quyết .
­ Bước 4 : Người giải quyết KN lần hai xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.
    Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì trong thời gian do luật quy định , có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân.
*Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo  gồm các bước sau:
­ Bước 1 : Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến CQ , TC , CN có thẩm quyền GQ tố cáo.
­ Bước 2 : Người giải quyết tố cáo phải tiến hành việc xác minh và giải quyết ND tố cáo.
­ Bước 3 : Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
­ Bước 4 : Cơ quan tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời gian luật quy định.
Câu 2: Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
- Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
Câu 3:
-Việc làm của tổ bầu cử là vi phạm nguyên tắc bầu cử.
-Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó , nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước
*Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân
Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: bầu cử phổ thông, bình đẳng , trực tiếp và bỏ phiếu kín.
* Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân
 ­ Là cơ sở pháp lý-chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước,để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

­ Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top