Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Tuyển tập bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ có giải chi tiết (Phần IV)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải chi tiết

Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 071. Đề bài: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm
Số bé:             |------|------|------|                              |
|  28
Số lớn:            |------|------|------|------|                     |
Tổng của hai số bằng ....
Số bé được biểu thị là ... phần bằng nhau
Số lớn được biểu thị là ... phần bằng nhau
Tỉ số của số bé và số lớn là ......
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 072. Đề bài: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm
Số bé:             |---? -|------|------|------|                                 |
|  45
Số lớn:            |------|------|------|------|------|                           |
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 073. Đề bài: Tổng của hai số là 40. Tỉ của hai số là 3/5. Tìm hai số đó
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 074. Đề bài:  Có tất cả 35 con gà. Trong đó số gà trống bằng 2/3 số gà mái. Hỏi số gà trống và số gà mái là bao nhiêu?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 075. Đề bài: Tổng hai số là 888. Tỉ hai số đó là 5/3. Tìm hai số đó
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 076. Đề bài: Hai kho gạo chứa 121 tấn gạo, trong đó số gạo ở kho thứ nhất bằng 3/8 số gạo ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho gạo chứa bao nhiêu tấn gạo?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 077. Đề bài: Lớp 4A có 30 học sinh. Lớp 4B có 35 học sinh. Nhà trường phát cho cả hai lớp 260 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu cuốn vở? (Mỗi học sinh được số vở như nhau)
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 078. Đề bài: Cả đàn trâu, bò có 24 con. Số trâu nhiều gấp 3 lần số bò. Tính số trâu, số bò.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 079. Đề bài: Có tất cả 18kg gạo. Trong đó số gạo nếp bằng một nửa số gạo tẻ. Hỏi số gạo mỗi loại?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 080. Đề bài: Thời gian từ đầu tháng đến ngày sinh của mẹ gấp ba lần khoảng thời gian từ sau ngày sinh của mẹ đến cuối tháng. Hỏi mẹ sinh ngày nào, tháng nào?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 081. Đề bài: Chu vi hình bình hành ABCD bằng 20cm. Biết rằng cạnh AB dài gấp rưỡi cạnh BC. Hãy tính độ dài các cạnh của hình bình hành.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 083. Đề bài: Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ bằng một nửa thời gian bây giờ đến cuối ngày. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 088. Đề bài: Tổng của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 5/4 Tìm số lớn.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 089. Đề bài: Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Tính số học sinh nữ của lớp đó.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 090. Đề bài: Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính chiều rộng mảnh đất đó.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 091. Đề bài: Tổng của hai số là 135. Nếu số lớn thêm 5 đơn vị và giữ nguyên số bé thì số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn ban đầu.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 092. Đề bài: Tổng của hai số là 84. Nếu số bé giảm 7 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì được số bé mới bằng 3/4 số lớn. Tìm số bé ban đầu.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 093. Đề bài: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Tỉ của hai số là 5/4. Tìm số lớn, số bé.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 094. Đề bài: Hai thùng đựng tất cả 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 7 lít thì số mắm ở thùng thứ hai bằng 5/3 số mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có bao nhiêu lít nước mắm.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 095. Đề bài: Bác An và bác Bình làm được tất cả 108 sản phầm. Trong đó bác An làm việc trong 5 giờ, bác Bình làm việc trong 7 giờ và mức làm việc của mỗi người như nhau. Hỏi mỗi bác làm được bao nhiêu sản phẩm?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 096. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 35 tuổi. Tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đây 2 năm.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 097. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 bố con là 50 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố sau 5 năm.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 098. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 36 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 099. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của hai chị em là 16 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi em trước đây 2 năm.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 103. Đề bài: Chu vi của cái chiếu hoa hình chữ nhật là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiều đó. (Biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài)
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 104. Đề bài: Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai số đó
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 105. Đề bài: Cho một số tự nhiên có hàng đơn vị là 9. Nếu xóa đi chữ số 9 đó thì được số mới mà tổng số mới và số ban đầu là 34 362. Tìm số tự nhiên đã cho.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 106. Đề bài: Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng 4/7 số giấy vụn của lớp 4A bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 107. Đề bài: Tìm số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13 591.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 108. Đề bài: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 109. Đề bài: Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút chạy nhanh 2 phú. Lúc 6 giờ sáng người ta lấy lại giờ nhưng không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ chỉ 16 giờ 40 phút thì khi đó là mấy giờ đúng?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 110. Đề bài: Chu vi của một hình chữ nhật là 84 m. Chiều rộng bằng  3/4 chiều dài. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 111. Đề bài: Một người có 1 tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 112. Đề bài: Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Tính số thứ 2 biết rằng số đó kém số thứ ba 4 lần.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 113. Đề bài: Cho phân số 9/11. Tìm một số tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số thì được phân số có giá trị là 5/6.
Giải chi tiết tìm hai số khi biết tổng và tỉ 114. Đề bài: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top