Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long nhiều năm - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long nhiều năm 
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Vĩnh Long để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau:
Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Vĩnh Long

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKVL + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKVL: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Vĩnh Long
Tên trường: Viết liền, không có dấu. TKVL và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Lưu Văn Liệt

Soạn tin HB TKVLLUUVANLIET gửi 8785
Cụ thể như sau:


Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
Soạn HB TKVLLUUVANLIET gửi 8785
Nguyễn Thông
Soạn HB TKVLNGUYENTHONG gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB TKVLTRUNGVUONG gửi 8785
Vĩnh Long
Soạn HB TKVLVINHLONG gửi 8785
Năng khiếu TDTT
Soạn HB TKVLNANGKHIEUTDTT gửi 8785
Phạm Hùng
Soạn HB TKVLPHAMHUNG gửi 8785
Phú Quới
Soạn HB TKVLPHUQUOI gửi 8785
Hòa Ninh
Soạn HB TKVLHOANINH gửi 8785
Mang Thít
Soạn HB TKVLMANGTHIT gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HB TKVLNGUYENVANTHIET gửi 8785
Mỹ Phước
Soạn HB TKVLMYPHUOC gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn HB TKVLVOVANKIET gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HB TKVLNGUYENHIEUTU gửi 8785
Hiếu Phụng
Soạn HB TKVLHIEUPHUNG gửi 8785
Hiếu Nhơn
Soạn HB TKVLHIEUNHON gửi 8785
Bình Minh
Soạn HB TKVLBINHMINH gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HB TKVLHOANGTHAIHIEU gửi 8785
Tân Quới
Soạn HB TKVLTANQUOI gửi 8785
Tân Lược
Soạn HB TKVLTANLUOC gửi 8785
Mỹ Thuận
Soạn HB TKVLMYTHUAN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB TKVLTRANDAINGHIA gửi 8785
Tam Bình
Soạn HB TKVLTAMBINH gửi 8785
Long Phú
Soạn HB TKVLLONGPHU gửi 8785
Phú Thịnh
Soạn HB TKVLPHUTHINH gửi 8785
Phan Văn Hòa
Soạn HB TKVLPHANVANHOA gửi 8785
Trà Ôn
Soạn HB TKVLTRAON gửi 8785
Lê Thanh Mừng
Soạn HB TKVLLETHANHMUNG gửi 8785
Hựu Thành
Soạn HB TKVLHUUTHANH gửi 8785
Vĩnh Xuân
Soạn HB TKVLVINHXUAN gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HB TKVLHOABINH gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Trưng Vương (Mã 34287 - bảng dưới)
Soạn tin HB 34222 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
34285
Soạn HB 34285 gửi 8785
Nguyễn Thông
34286
Soạn HB 34286 gửi 8785
Trưng Vương
34287
Soạn HB 34287 gửi 8785
Vĩnh Long
34288
Soạn HB 34288 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
34289
Soạn HB 34289 gửi 8785
Phạm Hùng
34290
Soạn HB 34290 gửi 8785
Phú Quới
34291
Soạn HB 34291 gửi 8785
Hòa Ninh
34292
Soạn HB 34292 gửi 8785
Mang Thít
34293
Soạn HB 34293 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
34294
Soạn HB 34294 gửi 8785
Mỹ Phước
34295
Soạn HB 34295 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
34296
Soạn HB 34296 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
34297
Soạn HB 34297 gửi 8785
Hiếu Phụng
34298
Soạn HB 34298 gửi 8785
Hiếu Nhơn
34299
Soạn HB 34299 gửi 8785
Bình Minh
34300
Soạn HB 34300 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
34301
Soạn HB 34301 gửi 8785
Tân Quới
34302
Soạn HB 34302 gửi 8785
Tân Lược
34303
Soạn HB 34303 gửi 8785
Mỹ Thuận
34304
Soạn HB 34304 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
34305
Soạn HB 34305 gửi 8785
Tam Bình
34306
Soạn HB 34306 gửi 8785
Long Phú
34307
Soạn HB 34307 gửi 8785
Phú Thịnh
34308
Soạn HB 34308 gửi 8785
Phan Văn Hòa
34309
Soạn HB 34309 gửi 8785
Trà Ôn
34310
Soạn HB 34310 gửi 8785
Lê Thanh Mừng
34311
Soạn HB 34311 gửi 8785
Hựu Thành
34312
Soạn HB 34312 gửi 8785
Vĩnh Xuân
34313
Soạn HB 34313 gửi 8785
Hòa Bình
34314
Soạn HB 34314 gửi 8785

Liên quan: 
Vĩnh Long, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top