Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên nhiều năm - Top 10 hay, Top 10 hang chuan

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên nhiều năm 


Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Thái Nguyên để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, bạn soạn tin như sau:

Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Thái Nguyên
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKTN + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKTN và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bắc Sơn

Soạn tin HB TKTNBACSON gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HB TKTNBACSON gửi 8785
Bình Yên
Soạn HB daucach BINHYEN gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HB daucach CHUVANAN gửi 8785
Đại Từ
Soạn HB daucach DAITU gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HB daucach DAODUYTU gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HB daucach DIEMTHUY gửi 8785
Định Hóa
Soạn HB daucach DINHHOA gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HB daucach DONGHY gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HB daucach DUONGTUMINH gửi 8785
Gang Thép
Soạn HB daucach GANGTHEP gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HB daucach HOANGQUOCVIET gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HB daucach KHANHHOA gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HB daucach LEHONGPHONG gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HB daucach LUONGNGOCQUYEN gửi 8785
Lương Phú
Soạn HB daucach LUONGPHU gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HB daucach LUUNHANCHU gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HB daucach LYNAMDE gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HB daucach NGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB daucach NGUYENHUE gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HB daucach PHOYEN gửi 8785
Phú Bình
Soạn HB daucach PHUBINH gửi 8785
Phú Lương
Soạn HB daucach PHULUONG gửi 8785
Sông Công
Soạn HB daucach SONGCONG gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HB daucach THAINGUYEN gửi 8785
Trại Cau
Soạn HB daucach TRAICAU gửi 8785
Trần Phú
Soạn HB daucach TRANPHU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HB daucach TRANQUOCTUAN gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HB daucach VONHAI gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HB daucach YENNINH gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bình Yên (Mã 34348 - bảng dưới)
Soạn tin HB 34348 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HB 34347 gửi 8785
Bình Yên
Soạn HB 34348 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HB 34349 gửi 8785
Đại Từ
Soạn HB 34350 gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HB 34351 gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HB 34352 gửi 8785
Định Hóa
Soạn HB 34353 gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HB 34354 gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HB 34355 gửi 8785
Gang Thép
Soạn HB 34356 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HB 34357 gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HB 34358 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HB 34359 gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HB 34360 gửi 8785
Lương Phú
Soạn HB 34361 gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HB 34362 gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HB 34363 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HB 34364 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB 34365 gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HB 34366 gửi 8785
Phú Bình
Soạn HB 34367 gửi 8785
Phú Lương
Soạn HB 34368 gửi 8785
Sông Công
Soạn HB 34369 gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HB 34370 gửi 8785
Trại Cau
Soạn HB 34371 gửi 8785
Trần Phú
Soạn HB 34372 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HB 34373 gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HB 34374 gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HB 34375 gửi 8785

Thái Nguyên, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top 10 hay, Top 10 hang chuan ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top