Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An nhiều năm

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Nghệ An để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:
Liên quan
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKNA + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKNA: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKNA và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Đô Lương 1

Soạn tin HS TKNADOLUONG1 gửi 8785
Cụ thể như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
Anh Sơn 1
Soạn: HS TKNAANHSON1 gửi 8785
Diễn Châu 2
Soạn: HS TKNADIENCHAU2 gửi 8785
Diễn Châu 3
Soạn: HS TKNADIENCHAU3 gửi 8785
Diễn Châu 4
Soạn: HS TKNADIENCHAU4 gửi 8785
Diễn Châu 5
Soạn: HS TKNADIENCHAU5 gửi 8785
Đô Lương 1
Soạn: HS TKNADOLUONG1 gửi 8785
Đô Lương 2
Soạn: HS TKNADOLUONG2 gửi 8785
Đô Lương 3
Soạn: HS TKNADOLUONG3 gửi 8785
Đô Lương 4
Soạn: HS TKNADOLUONG4 gửi 8785
Đông Hiếu
Soạn: HS TKNADONGHIEU gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS TKNAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Kim Liên
Soạn: HS TKNAKIMLIEN gửi 8785
Nam Đàn 1
Soạn: HS TKNANAMDAN1 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu
Soạn: HS TKNANGUYENDUCMAU gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn
Soạn: HS TKNANGUYENXUANON gửi 8785
Phạm Hồng Thái
Soạn: HS TKNAPHAMHONGTHAI gửi 8785
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS TKNAPHANDANGLUU gửi 8785
Quỳ Hợp
Soạn: HS TKNAQUYHOP gửi 8785
Quỳnh Lưu 1
Soạn: HS TKNAQUYNHLUU1 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2
Soạn: HS TKNAQUYNHLUU2 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3
Soạn: HS TKNAQUYNHLUU3 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4
Soạn: HS TKNAQUYNHLUU4 gửi 8785
Tân Kỳ 3
Soạn: HS TKNATANKY3 gửi 8785
Tây Hiếu
Soạn: HS TKNATAYHIEU gửi 8785
Yên Thành 2
Soạn: HS TKNAYENTHANH2 gửi 8785
Bắc Yên Thành
Soạn: HS TKNABACYENTHANH gửi 8785
Hoàng Mai
Soạn: HS TKNAHOANGMAI gửi 8785
Quỳ Hợp 2
Soạn: HS TKNAQUYHOP2 gửi 8785
THPT1/5
Soạn: HS TKNATHPT15 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS TKNALê Hồng Phong gửi 8785
Nam Đàn
Soạn: HS TKNANAMDAN gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Anh Sơn 1 (Mã 34376 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34376 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Tên trường THPT
Soạn tin
Anh Sơn 1
34376
Soạn: HS 34376 gửi 8785
Diễn Châu 2
34377
Soạn: HS 34377 gửi 8785
Diễn Châu 3
34378
Soạn: HS 34378 gửi 8785
Diễn Châu 4
34379
Soạn: HS 34379 gửi 8785
Diễn Châu 5
34380
Soạn: HS 34380 gửi 8785
Đô Lương 1
34381
Soạn: HS 34381 gửi 8785
Đô Lương 2
34382
Soạn: HS 34382 gửi 8785
Đô Lương 3
34383
Soạn: HS 34383 gửi 8785
Đô Lương 4
34384
Soạn: HS 34384 gửi 8785
Đông Hiếu
34385
Soạn: HS 34385 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
34386
Soạn: HS 34386 gửi 8785
Kim Liên
34387
Soạn: HS 34387 gửi 8785
Nam Đàn 1
34388
Soạn: HS 34388 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu
34389
Soạn: HS 34389 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn
34390
Soạn: HS 34390 gửi 8785
Phạm Hồng Thái
34391
Soạn: HS 34391 gửi 8785
Phan Đăng Lưu
34392
Soạn: HS 34392 gửi 8785
Quỳ Hợp
34393
Soạn: HS 34393 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1
34394
Soạn: HS 34394 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2
34395
Soạn: HS 34395 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3
34396
Soạn: HS 34396 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4
34397
Soạn: HS 34397 gửi 8785
Tân Kỳ 3
34398
Soạn: HS 34398 gửi 8785
Tây Hiếu
34399
Soạn: HS 34399 gửi 8785
Yên Thành 2
34400
Soạn: HS 34400 gửi 8785
Bắc Yên Thành
34401
Soạn: HS 34401 gửi 8785
Hoàng Mai
34402
Soạn: HS 34402 gửi 8785
Quỳ Hợp 2
34403
Soạn: HS 34403 gửi 8785
THPT1/5
34404
Soạn: HS 34404 gửi 8785
Lê Hồng Phong
34405
Soạn: HS 34405 gửi 8785
Nam Đàn
34406
Soạn: HS 34406 gửi 8785

Nghệ An, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top