Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình nhiều năm 

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Thái Bình để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Liên quan
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS dấucách  TKTB + tên trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTB: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKTB và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hưng Nhân

Soạn tin HS TKTBHUNGNHAN gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường
Soạn tin
Hưng Nhân
Soạn: HS TKTBHUNGNHAN gửi 8785
Bắc Duyên Hà
Soạn: HS TKTBBACDUYENHA gửi 8785
Nam Duyên Hà
Soạn: HS TKTBNAMDUYENHA gửi 8785
Đông Hưng Hà
Soạn: HS TKTBDONGHUNGHA gửi 8785
Quỳnh Côi
Soạn: HS TKTBQUYNHCOI gửi 8785
Quỳnh Thọ
Soạn: HS TKTBQUYNHTHO gửi 8785
Phụ Dực
Soạn: HS TKTBPHUDUC gửi 8785
Tiên Hưng
Soạn: HS TKTBTIENHUNG gửi 8785
Bắc Đông Quan
Soạn: HS TKTBBACDONGQUAN gửi 8785
Nam Đông Quan
Soạn: HS TKTBNAMDONGQUAN gửi 8785
Mê Linh
Soạn: HS TKTBMELINH gửi 8785
Đông Thụy Anh
Soạn: HS TKTBDONGTHUYANH gửi 8785
Tây Thụy Anh
Soạn: HS TKTBTAYTHUYANH gửi 8785
Thái Ninh
Soạn: HS TKTBTHAININH gửi 8785
Thái Phúc
Soạn: HS TKTBTHAIPHUC gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS TKTBLEQUYDON gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn: HS TKTBNGUYENDUCCANH gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS TKTBNGUYENTRAI gửi 8785
Vũ Tiên
Soạn: HS TKTBVUTIEN gửi 8785
Lý Bôn
Soạn: HS TKTBLYBON gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
Soạn: HS TKTBPHAMQUANGTHAM gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS TKTBNGUYENDU gửi 8785
Bắc Kiến Xương
Soạn: HS TKTBBACKIENXUONG gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS TKTBCHUVANAN gửi 8785
Bình Thanh
Soạn: HS TKTBBINHTHANH gửi 8785
Tây Tiền Hải
Soạn: HS TKTBTAYTIENHAI gửi 8785
Nam Tiền Hải
Soạn: HS TKTBNAMTIENHAI gửi 8785
Đông Tiền Hải
Soạn: HS TKTBDONGTIENHAI gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bắc Duyên Hà (Mã 34408 - bảng dưới)
Soạn tin HS 34408  gửi 8785
Cụ thể như sau:


Tên trường
Soạn tin
Hưng Nhân
Soạn: HS 34407 gửi 8785
Bắc Duyên Hà
Soạn: HS 34408 gửi 8785
Nam Duyên Hà
Soạn: HS 34409 gửi 8785
Đông Hưng Hà
Soạn: HS 34410 gửi 8785
Quỳnh Côi
Soạn: HS 34411 gửi 8785
Quỳnh Thọ
Soạn: HS 34412 gửi 8785
Phụ Dực
Soạn: HS 34413 gửi 8785
Tiên Hưng
Soạn: HS 34414 gửi 8785
Bắc Đông Quan
Soạn: HS 34415 gửi 8785
Nam Đông Quan
Soạn: HS 34416 gửi 8785
Mê Linh
Soạn: HS 34417 gửi 8785
Đông Thụy Anh
Soạn: HS 34418 gửi 8785
Tây Thụy Anh
Soạn: HS 34419 gửi 8785
Thái Ninh
Soạn: HS 34420 gửi 8785
Thái Phúc
Soạn: HS 34421 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 34422 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn: HS 34423 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 34424 gửi 8785
Vũ Tiên
Soạn: HS 34425 gửi 8785
Lý Bôn
Soạn: HS 34426 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
Soạn: HS 34427 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HS 34428 gửi 8785
Bắc Kiến Xương
Soạn: HS 34429 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 34430 gửi 8785
Bình Thanh
Soạn: HS 34431 gửi 8785
Tây Tiền Hải
Soạn: HS 34432 gửi 8785
Nam Tiền Hải
Soạn: HS 34433 gửi 8785
Đông Tiền Hải
Soạn: HS 34434 gửi 8785

Thái Bình, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top