loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Phân loại các QLDT
Hệ thống
DT
Vị trí gen
Số TT
Số cặp gen/NST
Tên quy luật
Tỷ lệ KH
cơ bản
Tỷ lệ khi lai PT
Trong nhân
NST thường
1
1/1
Phân li
3:1
1:1
2
2/2
PLĐL
9:3:3:1
1:1:1:1
1
2/2
Tương tác
TT Bổ sung:  9:7; 12:3:1; 9:3:3:1;
3:1; 1:2:1; 1:1:1:1
TT cộng cộng: 15:1
3:1
2
2/1
LK hoàn toàn
3:1
1:1
2
2/1
Hoán vị
Phụ thuộc f
Phụ thuộc f
NST GT
2
2/1
LKGT
Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể.
Phụ thuộc loại nhiễm sắc thể mang gen.
Ngoài nhân
TBC
1
1/1
DT ngoài nhân
KH giống mẹ
KH giống mẹ

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top