Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Lịch tết đẹp ==> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Hỏi: Dùng dung dịch HCl loãng có thể nhận biết được các chất dưới đây ( Chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): Rượu etylic, benzen, natri cacbonat, natri sunfit, natri axetat. Giải thích và viết các phương trình hóa học minh họa.


Giải

+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí không màu, không mùi => Na2CO3 (Do tạo khí CO2)
PTHH: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí mùi hắc  => Na2SO3 (Do tạo khí SO2)
PTHH: 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào cho sản phẩm có mùi giấm => CH3COONa (Do tạo CH3COOH)
PTHH: HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH
+ Nếu mẫu thử nào phân lớp => C6H6 ( Do không tan)+ Nếu mẫu thử nào tan tạo dung dịch đồng nhất => C2H5OH.
Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ, benzen, glucozơ.
Chất nào phản ứng với: nước, Ag2O trong NH3, axit axetic, CaCO3, Cl2 (khi có ánh sáng tạo thành một sản phẩm duy nhất).Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (điều kiện phản ứng, chất xúc tác có đủ).

            C2H5OH   +  CH3COOH ---  CH3COOC2H5 + H2O
                                                               ( etyl axetat)
2CH3COOH + CaCO3 --- (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O           
  C12H22O11 + H2O ---- C6H12O6 + C6H12O6

C6H6  + Cl2  ---C6H6Cl6                               
  C6H12O6 + Ag2O  ---- C6H12O7 + 2Ag

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top