Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Hỏi: Dùng dung dịch HCl loãng có thể nhận biết được các chất dưới đây ( Chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): Rượu etylic, benzen, natri cacbonat, natri sunfit, natri axetat. Giải thích và viết các phương trình hóa học minh họa.


Giải

+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí không màu, không mùi => Na2CO3 (Do tạo khí CO2)
PTHH: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí mùi hắc  => Na2SO3 (Do tạo khí SO2)
PTHH: 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào cho sản phẩm có mùi giấm => CH3COONa (Do tạo CH3COOH)
PTHH: HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH
+ Nếu mẫu thử nào phân lớp => C6H6 ( Do không tan)+ Nếu mẫu thử nào tan tạo dung dịch đồng nhất => C2H5OH.
Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ, benzen, glucozơ.
Chất nào phản ứng với: nước, Ag2O trong NH3, axit axetic, CaCO3, Cl2 (khi có ánh sáng tạo thành một sản phẩm duy nhất).Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (điều kiện phản ứng, chất xúc tác có đủ).

            C2H5OH   +  CH3COOH ---  CH3COOC2H5 + H2O
                                                               ( etyl axetat)
2CH3COOH + CaCO3 --- (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O           
  C12H22O11 + H2O ---- C6H12O6 + C6H12O6

C6H6  + Cl2  ---C6H6Cl6                               
  C6H12O6 + Ag2O  ---- C6H12O7 + 2AgĐào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top