Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Hỏi: Dùng dung dịch HCl loãng có thể nhận biết được các chất dưới đây ( Chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): Rượu etylic, benzen, natri cacbonat, natri sunfit, natri axetat. Giải thích và viết các phương trình hóa học minh họa.


Giải

+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí không màu, không mùi => Na2CO3 (Do tạo khí CO2)
PTHH: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí mùi hắc  => Na2SO3 (Do tạo khí SO2)
PTHH: 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O
+ Nếu mẫu thử nào cho sản phẩm có mùi giấm => CH3COONa (Do tạo CH3COOH)
PTHH: HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH
+ Nếu mẫu thử nào phân lớp => C6H6 ( Do không tan)+ Nếu mẫu thử nào tan tạo dung dịch đồng nhất => C2H5OH.
Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ, benzen, glucozơ.
Chất nào phản ứng với: nước, Ag2O trong NH3, axit axetic, CaCO3, Cl2 (khi có ánh sáng tạo thành một sản phẩm duy nhất).Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (điều kiện phản ứng, chất xúc tác có đủ).

            C2H5OH   +  CH3COOH ---  CH3COOC2H5 + H2O
                                                               ( etyl axetat)
2CH3COOH + CaCO3 --- (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O           
  C12H22O11 + H2O ---- C6H12O6 + C6H12O6

C6H6  + Cl2  ---C6H6Cl6                               
  C6H12O6 + Ag2O  ---- C6H12O7 + 2Ag
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top