Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM


DẠNG 2: BÀI TOÁN CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với NaOH, KOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối. Thứ tự phản ứng xảy ra như sau:
2NaOH      +      CO2                      ------ >            Na2CO3          +          H2O    (1)
Na2CO3      +      CO2      +       H2O     ------ >     2NaHCO3                                (2)

Ta thường lập tỉ lệ k = nNaOH:nCO2
Nếu :        Ü CO2 dư, k <=  1: Chỉ tạo muối NaHCO3
                 Ü 1< k < 2: Tạo 2 muối NaHCO3 và Na2CO3
                 Ü KOH dư, k >=2: Chỉ tạo muối Na2CO3
* Chú ý: Với những bài toán không thể tính k, ta có thể dựa vào dữ kiện đề bài đã cho để tìm ra khả năng tạo muối như thế nào.
- Hấp thu CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thu CO2 dư vào NaOH chỉ tạo muối NaHCO3
- Hấp thu CO2 vào NaOH tạo dd muối. Sau đó thêm BaCl2 vào dd muối thấy có kết tủa, thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa: Tạo 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
- Nếu bài toán không cho bất kì dữ liệu nào thì phải chia trường hợp để giải.

II. LUYỆN TẬP
Bài 1. Dẫn 4,48 t khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dch NaOH 1M. Cô cạn dung dch sau phn ứng thu đưc m gam muối khan. Tìm m.
Bài 2. Cho 2,24l khí CO2 (đktc) tác dụng hoàn toàn với 25gNaOH nồng độ 20%. Tính khối luợng muối tạo thành
Bài 3. Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng ddKOH dư. Tính nồng độ mol/lít của muối thu được sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dịch là 250 ml.
Bài 4.  Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100ml đ KOH 0,25M.Tính khối lượng muối tạo thành
Bài tập
Bài 1. Sục 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Tính CM của các chất có trong dd sau phản ứng. giả sử thể tích dd không thay đổi trong quá trình phản ứng.
Bài 2. Dn 5,6 t khí CO2 (đktc) vào bình cha 200 ml dung dch NaOH nồng độ a mol/l; dung dch thu đưc có khả năng tác dụng tối đa vi 100 ml dung dch KOH 1M. Tính a.
Bài 3. Cho 16,8 t CO2 (đktc) hp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dch NaOH 2M thu đưc dung dch X. Nếu cho dung dch BaCl2 vào dung dch X t thu đưc bao nhiêu gam kết tủa?
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Etan rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 300 ml dd NaOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng?
Bài 5. Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Tìm a.
Bài 6. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu?18,3 g
Bài 7. Hp thụ hoàn toàn 3,36 t ( đktc) hỗn hợp khí CO2 SO2 vào 500 ml dung dch NaOH có nồng độ a mol/l, thu đưc dung dch X, dung dch X có khả năng hp thụ tối đa 2,24 t CO2 (đktc). Giá trcủa a là bao nhiêu?
Bài 8. Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml dung dịch NaOH 0,02% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Hãy cho biết muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu gam?
Bài 9. Thổi 2,464 lít khí CO2 vào 1 dung dịch NaOH thì được 9,46g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHCO3.
a. Hãy xác định thành phần khối lượng của hỗn hợp 2 muối đó.
b. Nếu muốn chỉ thu được muối NaHCO3 thì cần thêm bao nhiêu lít khí cabonic?
Bài 10. Đốt cháy 12g C và cho toàn bộ khí CO2 tạo ra tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M. Với thể tích nào của dung dịch NaOH 0,5M thì xảy ra các trường hợp sau:
a/ Chỉ thu được muối NaHCO3 (không dư CO2)?
b/ Chỉ thu được muối Na2CO3 (không dư NaOH)?
c/ Thu được 2 muối với nồng độ mol của NaHCO3 gấp 1,5 lần nồng độ mol của Na2CO3?
(Trong trường hợp này phải tiếp tục thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,5M nữa để được 2 muối có cùng nồng độ mol)
Bài 11.  Sục x(lít) CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì thu được 4,925g kết tủa. Tính xCó thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top