Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

101 bài toán số – khoảng cánh số – dãy số có hướng dẫn giải chi tiết (Phần III)

Lưu ý: Bấm vào chữ: Xem giải chi tiết để xem lời giải mỗi bài toán.
Bài 61. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số

Xem giải chi tiết

Bài 62 Tìm một số tự nhiên có 6 chữ số tận cùng là chữ số 4. Biết rằng, khi chuyển chữ số 4 lên trên còn các chữ số khác vẫn giữ nguyên thì được số mới gấp 4 lần số cũ.

Xem giải chi tiết

Bài 63. Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho khi đổi vị trí của hai chữ số rồi viết thêm số 0 vào bên phải hai chữ số đó thì được số mới gấp 45 lần số ban đầu

Xem giải chi tiết

Bài 64. - Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì ta được một số mới bằng 17 lần số phải tìm.
Xem giải chi tiết

Bài 65.- Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì ta được một số mới lớn hơn số phải tìm là 18 036 đơn vị.
Xem giải chi tiết

Bài 66. - Tìm một số biết rằng nếu viết thêm số 97 vào bên phải số đó thì ta được một số mới lớn hơn số phải tìm là 1 978 đơn vị.
Xem giải chi tiết

Bài 67. – Tìm một số có 3 chữ số trong đó chữ số hàng trăm là 5 và nếu xóa chữ số này thì số đó giảm đi 26 lần.
Xem giải chi tiết

Bài 68. - Tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa đi một chữ số ở hàng đơn vị của số đó thì ta được số mới nhỏ hơn số ban đầu là: 252 đơn vị.

Xem giải chi tiết

Bài 69. - Tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa đi một chữ số ở hàng đơn vị của số đó thì ta được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 142 đơn vị.

Xem giải chi tiết

Bài 70.  Cho một số có hai chữ số, nêu viết thêm một chữ số a vào đằng trước số đó ta được số mới gấp 3 lần số đã cho. Tìm số đó và chữ số a.

Xem giải chi tiết

Bài 71.- Tìm số tự nhiên biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó thì ta được một số gấp 7 lần số đó.

Xem giải chi tiết

 Bài 72. - Tìm một số tự nhiên biết rằng khi viết xen vào giữa hai chữ số của nó chính số đó thì số đó được tăng thêm 1180 đơn vị.

Xem giải chi tiết

 Bài 73- Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có 2 chữ số chính số đó thì ta được một số mới có 4 chữ số và gấp 99 lần số ban đầu. Tìm số đó.

Xem giải chi tiết

 Bài 74. - Tìm số có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đó thì ta được một số gấp 3 lần số có được bằng cách viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó.

Xem giải chi tiết

 Bài 75. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 1987 mà 5 chữ số đầu tiên bên trái của số tự nhiên đó đều là 1″

Xem giải chi tiết

Bài 76: Tìm số bé nhất có tổng các chữ số là 25

Xem giải chi tiết

Bài 77: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 25

Xem giải chi tiết

Bài 78: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 13

Xem giải chi tiết

Bài 79: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 13 và các chữ số khác nhau.

Xem giải chi tiết

Bài 80.Ngày 2/9/2014 là thứ 3. Hỏi ngày 2/9 tiếp theo là Thứ 3 là ngày 2/9 của năm nào?

Xem giải chi tiết
Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top