Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang nhiều năm - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang nhiều năm 
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Tiền Giang để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tiền Giang, bạn soạn tin như sau:

Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Tiền Giang
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKTG + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTG: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Tiền Giang
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKTG và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bình Đông

Soạn tin HB TKTGBINHDONG gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HB TKTGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HB TKTGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè
Soạn HB TKTGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HB TKTGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HB TKTGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HB TKTGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công
Soạn HB TKTGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HB TKTGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB TKTGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HB TKTGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HB TKTGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình
Soạn HB TKTGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HB TKTGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB TKTGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB TKTGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB TKTGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB TKTGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB TKTGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB TKTGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HB TKTGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HB TKTGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HB TKTGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HB TKTGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HB TKTGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HB TKTGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước
Soạn HB TKTGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới
Soạn HB TKTGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HB TKTGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HB TKTGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HB TKTGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HB TKTGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định
Soạn HB TKTGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HB TKTGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HB TKTGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HB TKTGVINHKIM  gửi 8785
Phú ThànhA
Soạn HB TKTGPHUTHANHA gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Cái Bè (Mã 34251 - bảng dưới)
Soạn tin HB 34222 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
34249
Soạn HB 34249 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
34250
Soạn HB 34250 gửi 8785
Cái Bè
34251
Soạn HB 34251 gửi 8785
Chợ Gạo
34252
Soạn HB 34252 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
34253
Soạn HB 34253 gửi 8785
Dưỡng Điềm
34254
Soạn HB 34254 gửi 8785
Gò Công
34255
Soạn HB 34255 gửi 8785
Gò Công Đông
34256
Soạn HB 34256 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
34257
Soạn HB 34257 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
34258
Soạn HB 34258 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
34259
Soạn HB 34259 gửi 8785
Long Bình
34260
Soạn HB 34260 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
34261
Soạn HB 34261 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
34262
Soạn HB 34262 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
34263
Soạn HB 34263 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
34264
Soạn HB 34264 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
34265
Soạn HB 34265 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
34266
Soạn HB 34266 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
34267
Soạn HB 34267 gửi 8785
Phạm Thành Trung
34268
Soạn HB 34268 gửi 8785
Phan Việt Thống
34269
Soạn HB 34269 gửi 8785
Phú Thạnh
34270
Soạn HB 34270 gửi 8785
Phước Thạnh
34271
Soạn HB 34271 gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
34272
Soạn HB 34272 gửi 8785
Tân Hiệp
34273
Soạn HB 34273 gửi 8785
Tân Phước
34274
Soạn HB 34274 gửi 8785
Tân Thới
34275
Soạn HB 34275 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
34276
Soạn HB 34276 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
34277
Soạn HB 34277 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
34278
Soạn HB 34278 gửi 8785
Trần Văn Hoài
34279
Soạn HB 34279 gửi 8785
Trương Định
34280
Soạn HB 34280 gửi 8785
Tứ Kiệt
34281
Soạn HB 34281 gửi 8785
Vĩnh Bình
34282
Soạn HB 34282 gửi 8785
Vĩnh Kim 
34283
Soạn HB 34283 gửi 8785
Phú Thành
34284
Soạn HB 34284 gửi 8785

Tiền Giang, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top