Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên nhiều năm - Top 10 hay, Top 10 hang chuan

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên nhiều năm 
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Hưng Yên để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hưng Yên, bạn soạn tin như sau:
Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Hưng yên
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKHY + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKHY: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Hưng yên
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKHY và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Ân Thi - Hưng Yên
Soạn tin HB TKHYANTHI gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Ân Thi
Soạn HB TKHYANTHI gửi 8785
Đức Hợp
Soạn HB TKHYDUCHOP gửi 8785
Dương Quảng Hàm
Soạn HB TKHYDUONGQUANGHAM gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
Soạn HB TKHYHOANGHOATHAM gửi 8785
Hưng Yên
Soạn HB TKHYHUNGYEN gửi 8785
Khoái Châu
Soạn HB TKHYKHOAICHAU gửi 8785
Kim Động
Soạn HB TKHYKIMDONG gửi 8785
Minh Châu
Soạn HB TKHYMINHCHAU gửi 8785
Mỹ Hào
Soạn HB TKHYMYHAO gửi 8785
Nam Khoái Châu
Soạn HB TKHYNAMKHOAICHAU gửi 8785
Nam Phù Cừ
Soạn HB TKHYNAMPHUCU gửi 8785
Nghĩa Dân
Soạn HB TKHYNGHIADAN gửi 8785
Nguyễn Siêu
Soạn HB TKHYNGUYENSIEU gửi 8785
Nguyễn Thiện Thuật
Soạn HB TKHYNGUYENTHIENTHUAT gửi 8785
Nguyễn Trung Ngạn
Soạn HB TKHYNGUYENTRUNGNGAN gửi 8785
Phạm Ngũ Lão
Soạn HB TKHYPHAMNGULAO gửi 8785
Phù Cừ
Soạn HB TKHYPHUCU gửi 8785
Tiên Lữ
Soạn HB TKHYTIENLU gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HB TKHYTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Quang Khải
Soạn HB TKHYTRANQUANGKHAI gửi 8785
Triệu Quang Phục  
Soạn HB TKHYTRIEUQUANGPHUC  gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB TKHYTRUNGVUONG gửi 8785
Văn Giang
Soạn HB TKHYVANGIANG gửi 8785
Văn Lâm
Soạn HB TKHYVANLAM gửi 8785
Yên Mỹ
Soạn HB TKHYYENMY gửi 8785
Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Đức Hợp (Mã 33896- bảng dưới)
Soạn tin HB 33896 gửi 8785
Cụ thể như sau:

Ân Thi
33895
Soạn HB 33895 gửi 8785
Đức Hợp
33896
Soạn HB 33896 gửi 8785
Dương Quảng Hàm
33897
Soạn HB 33897 gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
33898
Soạn HB 33898 gửi 8785
Hưng Yên
33899
Soạn HB 33899 gửi 8785
Khoái Châu
33900
Soạn HB 33900 gửi 8785
Kim Động
33901
Soạn HB 33901 gửi 8785
Minh Châu
33902
Soạn HB 33902 gửi 8785
Mỹ Hào
33903
Soạn HB 33903 gửi 8785
Nam Khoái Châu
33904
Soạn HB 33904 gửi 8785
Nam Phù Cừ
33905
Soạn HB 33905 gửi 8785
Nghĩa Dân
33906
Soạn HB 33906 gửi 8785
Nguyễn Siêu
33907
Soạn HB 33907 gửi 8785
Nguyễn Thiện Thuật
33908
Soạn HB 33908 gửi 8785
Nguyễn Trung Ngạn
33909
Soạn HB 33909 gửi 8785
Phạm Ngũ Lão
33910
Soạn HB 33910 gửi 8785
Phù Cừ
33911
Soạn HB 33911 gửi 8785
Tiên Lữ
33912
Soạn HB 33912 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
33913
Soạn HB 33913 gửi 8785
Trần Quang Khải
33914
Soạn HB 33914 gửi 8785
Triệu Quang Phục  
33915
Soạn HB 33915 gửi 8785
Trưng Vương
33916
Soạn HB 33916 gửi 8785
Văn Giang
33917
Soạn HB 33917 gửi 8785
Văn Lâm
33918
Soạn HB 33918 gửi 8785
Yên Mỹ
33919
Soạn HB 33919 gửi 8785

-> Liên quan: 
Hưng Yên, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Top 10 hay, Top 10 hang chuan ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top