Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định nhiều năm - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định nhiều năm

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bình Định để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Định, bạn soạn tin như sau:
Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh 
Bình Định
=> Thống kê điểm chuẩn các trường chuyên hàng năm

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKBDI + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBDT: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bình Định
Tên trường: Viết liền, không có dấu.. TKBDI và tên trường viết liền nhau
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Hòa Bình - Bình Định
Soạn tin HB TKBDIHOABINH gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường
Soạn tin
An Lương
Soạn HB TKBDIANLUONG gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HB TKBDIHOABINH gửi 8785
Hoài Ân
Soạn HB TKBDIHOAIAN gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB TKBDIHUNGVUONG gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HB TKBDILYTUTRONG gửi 8785
Mỹ Thọ
Soạn HB TKBDIMYTHO gửi 8785
Ngô Lê Tân
Soạn HB TKBDINGOLETAN gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB TKBDINGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Diêu
Soạn HB TKBDINGUYENDIEU gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB TKBDINGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB TKBDINGUYENHONGDAO gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB TKBDINGUYENHUUQUANG gửi 8785
Nguyễn Trân
Soạn HB TKBDINGUYENTRAN gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB TKBDIQUANGTRUNG gửi 8785
Quốc học
Soạn HB TKBDIQUOCHOC gửi 8785
số 1 An Nhơn 
Soạn HB TKBDISO1ANNHON gửi 8785
số 1 Phù Cát 
Soạn HB TKBDISO1PHUCAT gửi 8785
số 1 Phù Mỹ 
Soạn HB TKBDISO1PHUMY gửi 8785
số 1 Tuy Phước
Soạn HB TKBDISO1TUYPHUOC gửi 8785
số 2 An Nhơn
Soạn HB TKBDISO2ANNHON gửi 8785
số 2 Phù Cát
Soạn HB TKBDISO2PHUCAT gửi 8785
số 2 Phù Mỹ
Soạn HB TKBDISO2PHUMY gửi 8785
số 2 Tuy Phước
Soạn HB TKBDISO2TUYPHUOC gửi 8785
số 3 An Nhơn
Soạn HB TKBDISO3ANNHON gửi 8785
số 3 Phù Cát
Soạn HB TKBDISO3PHUCAT gửi 8785
số 3 Tuy Phước
Soạn HB TKBDISO3TUYPHUOC gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB TKBDITANGBATHO gửi 8785
Tây Sơn
Soạn HB TKBDITAYSON gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HB TKBDITRANQUANGDIEU gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB TKBDITRUNGVUONG gửi 8785
Võ Giữ
Soạn HB TKBDIVOGIU gửi 8785
Võ Lai
Soạn HB TKBDIVOLAI gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường An Lương - Bình Định (Mã 33962 bảng dưới)
Soạn tin HB 33962 gửi 8785
Cụ thể như sau:
Tên trường
Soạn tin
An Lương
33962
Soạn HB 33962  gửi 8785
Hòa Bình
33963
Soạn HB 33963  gửi 8785
Hoài Ân
33964
Soạn HB 33964  gửi 8785
Hùng Vương
33965
Soạn HB 33965  gửi 8785
Lý Tự Trọng
33966
Soạn HB 33966  gửi 8785
Mỹ Thọ
33967
Soạn HB 33967  gửi 8785
Ngô Lê Tân
33968
Soạn HB 33968  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
33969
Soạn HB 33969  gửi 8785
Nguyễn Diêu
33970
Soạn HB 33970  gửi 8785
Nguyễn Du
33971
Soạn HB 33971  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
33972
Soạn HB 33972  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
33973
Soạn HB 33973  gửi 8785
Nguyễn Trân
33974
Soạn HB 33974  gửi 8785
Quang Trung
33975
Soạn HB 33975  gửi 8785
Quốc học
33976
Soạn HB 33976  gửi 8785
số 1 An Nhơn 
33977
Soạn HB 33977  gửi 8785
số 1 Phù Cát 
33978
Soạn HB 33978  gửi 8785
số 1 Phù Mỹ 
33979
Soạn HB 33979  gửi 8785
số 1 Tuy Phước
33980
Soạn HB 33980  gửi 8785
số 2 An Nhơn
33981
Soạn HB 33981  gửi 8785
số 2 Phù Cát
33982
Soạn HB 33982  gửi 8785
số 2 Phù Mỹ
33983
Soạn HB 33983  gửi 8785
số 2 Tuy Phước
33984
Soạn HB 33984  gửi 8785
số 3 An Nhơn
33985
Soạn HB 33985  gửi 8785
số 3 Phù Cát
33986
Soạn HB 33986  gửi 8785
số 3 Tuy Phước
33987
Soạn HB 33987  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
33988
Soạn HB 33988  gửi 8785
Tây Sơn
33989
Soạn HB 33989  gửi 8785
Trần Quang Diệu
33990
Soạn HB 33990  gửi 8785
Trưng Vương
33991
Soạn HB 33991  gửi 8785
Võ Giữ
33992
Soạn HB 33992  gửi 8785
Võ Lai
33993
Soạn HB 33993  gửi 8785


Bình Định, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top