Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang nhiều năm liền - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bắc Giang để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:
Liên quan: 
Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HB dấucách  TKBG + tên trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBG: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bắc Giang
Tên trường: Viết liền, không có dấu TKBG và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Yên Thế
Soạn tin HB TKBGYENTHE gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bố Hạ
Soạn HB TKBGBOHA gửi 8785
Cẩm Lý
Soạn HB TKBGCAMLY gửi 8785
Giáp Hải
Soạn HB TKBGGIAPHAI gửi 8785
Hiệp Hoà số 1
Soạn HB TKBGHIEPHOASO1 gửi 8785
Hiệp Hoà số 2
Soạn HB TKBGHIEPHOASO2 gửi 8785
Hiệp Hoà số 3
Soạn HB TKBGHIEPHOASO3 gửi 8785
Hiệp Hòa số 4
Soạn HB TKBGHIEPHOASO4 gửi 8785
Lạng Giang số 1
Soạn HB TKBGLANGGIANGSO1 gửi 8785
Lạng Giang số 2
Soạn HB TKBGLANGGIANGSO2 gửi 8785
Lạng Giang số 3
Soạn HB TKBGLANGGIANGSO3 gửi 8785
Lục Nam
Soạn HB TKBGLUCNAM gửi 8785
Lục Ngạn số 1
Soạn HB TKBGLUCNGANSO1 gửi 8785
Lục Ngạn số 2
Soạn HB TKBGLUCNGANSO2 gửi 8785
Lục ngạn số 3
Soạn HB TKBGLUCNGANSO3 gửi 8785
Lục Ngạn số 4
Soạn HB TKBGLUCNGANSO4 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HB TKBGLYTHUONGKIET gửi 8785
Mỏ Trạng
Soạn HB TKBGMOTRANG gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
Soạn HB TKBGNGOSYLIEN gửi 8785
Nhã Nam
Soạn HB TKBGNHANAM gửi 8785
Phương Sơn
Soạn HB TKBGPHUONGSON gửi 8785
Sơn Động số 1
Soạn HB TKBGSONDONGSO1 gửi 8785
Sơn Động số 2
Soạn HB TKBGSONDONGSO2 gửi 8785
Sơn Động số 3
Soạn HB TKBGSONDONGSO3 gửi 8785
Tân Yên số 1
Soạn HB TKBGTANYENSO1 gửi 8785
Tân Yên số 2
Soạn HB TKBGTANYENSO2 gửi 8785
Thái Thuận
Soạn HB TKBGTHAITHUAN gửi 8785
Tứ Sơn
Soạn HB TKBGTUSON gửi 8785
Việt Yên số 1
Soạn HB TKBGVIETYENSO1 gửi 8785
Việt Yên số 2
Soạn HB TKBGVIETYENSO2 gửi 8785
Yên Dũng số 1
Soạn HB TKBGYENDUNGSO1 gửi 8785
Yên Dũng số 2
Soạn HB TKBGYENDUNGSO2 gửi 8785
Yên Dũng số 3
Soạn HB TKBGYENDUNGSO3 gửi 8785
Yên Thế
Soạn HB TKBGYENTHE gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn HB dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó
HB: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bác Ái(Mã 34051 - bảng dưới)
Soạn tin HB 34051  gửi 8785
Cụ thể như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Bố Hạ
34050
Soạn HB 34050 gửi 8785
Cẩm Lý
34051
Soạn HB 34051 gửi 8785
Giáp Hải
34052
Soạn HB 34052 gửi 8785
Hiệp Hoà số 1
34053
Soạn HB 34053 gửi 8785
Hiệp Hoà số 2
34054
Soạn HB 34054 gửi 8785
Hiệp Hoà số 3
34055
Soạn HB 34055 gửi 8785
Hiệp Hòa số 4
34056
Soạn HB 34056 gửi 8785
Lạng Giang số 1
34057
Soạn HB 34057 gửi 8785
Lạng Giang số 2
34058
Soạn HB 34058 gửi 8785
Lạng Giang số 3
34059
Soạn HB 34059 gửi 8785
Lục Nam
34060
Soạn HB 34060 gửi 8785
Lục Ngạn số 1
34061
Soạn HB 34061 gửi 8785
Lục Ngạn số 2
34062
Soạn HB 34062 gửi 8785
Lục ngạn số 3
34063
Soạn HB 34063 gửi 8785
Lục Ngạn số 4
34064
Soạn HB 34064 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
34065
Soạn HB 34065 gửi 8785
Mỏ Trạng
34066
Soạn HB 34066 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
34067
Soạn HB 34067 gửi 8785
Nhã Nam
34068
Soạn HB 34068 gửi 8785
Phương Sơn
34069
Soạn HB 34069 gửi 8785
Sơn Động số 1
34070
Soạn HB 34070 gửi 8785
Sơn Động số 2
34071
Soạn HB 34071 gửi 8785
Sơn Động số 3
34072
Soạn HB 34072 gửi 8785
Tân Yên số 1
34073
Soạn HB 34073 gửi 8785
Tân Yên số 2
34074
Soạn HB 34074 gửi 8785
Thái Thuận
34075
Soạn HB 34075 gửi 8785
Tứ Sơn
34076
Soạn HB 34076 gửi 8785
Việt Yên số 1
34077
Soạn HB 34077 gửi 8785
Việt Yên số 2
34078
Soạn HB 34078 gửi 8785
Yên Dũng số 1
34079
Soạn HB 34079 gửi 8785
Yên Dũng số 2
34080
Soạn HB 34080 gửi 8785
Yên Dũng số 3
34081
Soạn HB 34081 gửi 8785
Yên Thế
34082
Soạn HB 34082 gửi 8785


Bắc Giang, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top