Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020

Cách 1. Theo tên trường

Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HB QNACaoBaQuat gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB QNAChuVanAn gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HB QNADoDangTuyen gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HB QNADuyTan gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HB QNAHiepDuc gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HB QNAHoangDieu gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HB QNAHungVuong gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HB QNAHuynhNgocHue gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HB QNAHuynhThucKhang gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB QNALeHongPhong gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB QNALeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB QNALuongTheVinh gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HB QNALuongThucKy gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HB QNALyTuTrong gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HB QNANguyenDuc gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HB QNANguyenDuyHieu gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB QNANguyenHien gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB QNANguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB QNANguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB QNANguyenThaiBinh gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HB QNANguyenVanCu gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HB QNANguyenTrai gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HB QNANuiThanh gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HB QNAPhamPhuThu gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB QNAPhanBoiChau gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HB QNAPhanChauTrinh gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HB QNAQueSon gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HB QNASaoNam gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HB QNAThaiPhien gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HB QNATieuLa gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HB QNATranCaoVan gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HB QNATranDaiNghia gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HB QNATranHungDao gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB QNATranPhu gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HB QNATranQuyCap gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HB QNATranVanDu gửi 8785


Cách 2. Theo Mã trường
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HB 33688 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HB 33690 gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HB 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HB 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HB 33693 gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HB 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HB 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HB 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HB 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HB 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HB 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HB 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HB 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HB 33709 gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HB 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HB 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HB 33713 gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HB 33714 gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HB 33715 gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HB 33716 gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HB 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HB 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HB 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HB 33720 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HB 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HB 33723 gửi 8785
Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 

Xem thêm


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top