Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020

Cách 1. Theo tên trường

Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HB QNACaoBaQuat gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB QNAChuVanAn gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HB QNADoDangTuyen gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HB QNADuyTan gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HB QNAHiepDuc gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HB QNAHoangDieu gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HB QNAHungVuong gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HB QNAHuynhNgocHue gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HB QNAHuynhThucKhang gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB QNALeHongPhong gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB QNALeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB QNALuongTheVinh gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HB QNALuongThucKy gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HB QNALyTuTrong gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HB QNANguyenDuc gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HB QNANguyenDuyHieu gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB QNANguyenHien gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB QNANguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB QNANguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB QNANguyenThaiBinh gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HB QNANguyenVanCu gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HB QNANguyenTrai gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HB QNANuiThanh gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HB QNAPhamPhuThu gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB QNAPhanBoiChau gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HB QNAPhanChauTrinh gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HB QNAQueSon gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HB QNASaoNam gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HB QNAThaiPhien gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HB QNATieuLa gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HB QNATranCaoVan gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HB QNATranDaiNghia gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HB QNATranHungDao gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB QNATranPhu gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HB QNATranQuyCap gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HB QNATranVanDu gửi 8785


Cách 2. Theo Mã trường
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HB 33688 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HB 33690 gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HB 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HB 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HB 33693 gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HB 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HB 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HB 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HB 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HB 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HB 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HB 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HB 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HB 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HB 33709 gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HB 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HB 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HB 33713 gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HB 33714 gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HB 33715 gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HB 33716 gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HB 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HB 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HB 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HB 33720 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HB 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HB 33723 gửi 8785
Lưu ý: Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Xem thêm


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top