Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:

Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.Xem Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam 
Cách 1. Theo tên trường
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS QNACAOBAQUAT gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS QNACHUVANAN gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS QNADODANGTUYEN gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS QNADUYTAN gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS QNAHIEPDUC gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS QNAHOANGDIEU gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS QNAHUNGVUONG gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS QNAHUYNHNGOCHUE gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS QNAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS QNALEHONGPHONG gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS QNALEQUYDON gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS QNALUONGTHEVINH gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS QNALUONGTHUCKY gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS QNALYTUTRONG gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS QNANGUYENDUC gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS QNANGUYENDUYHIEU gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS QNANGUYENHIEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS QNANGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS QNANGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS QNANGUYENTHAIBINH gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS QNANGUYENVANCU gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS QNANGUYENTRAI gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS QNANUITHANH gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS QNAPHAMPHUTHU gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS QNAPHANBOICHAU gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS QNAPHANCHAUTRINH gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS QNAQUESON gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS QNASAONAM gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS QNATHAIPHIEN gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS QNATIEULA gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS QNATRANCAOVAN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS QNATRANDAINGHIA gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS QNATRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS QNATRANPHU gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS QNATRANQUYCAP gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS QNATRANVANDU gửi 8785
Hồ Nghinh
Soạn: HS QNAHONGHINH gửi 8785
Bắc Trà My
Soạn: HS QNABACTRAMY gửi 8785
Âu Cơ
Soạn: HS QNAAUCO gửi 8785
Quang Trung
Soạn: HS QNAQUANGTRUNG gửi 8785
Nguyễn văn Trỗi
Soạn: HS QNANGUYENVANTROI gửi 8785
Nam Giang
Soạn: HS QNANAMGIANG gửi 8785
Khâm Đức
Soạn: HS QNAKHAMDUC gửi 8785
Nam Trà My
Soạn: HS QNANAMTRAMY gửi 8785
Tây Giang
Soạn: HS QNATAYGIANG gửi 8785
Võ Chí Công
Soạn: HS QNAVOCHICONG gửi 8785
Nông Sơn
Soạn: HS QNANONGSON gửi 8785

Cách 2. Theo Mã trường
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
33688
Soạn: HS 33688 gửi 8785
Chu Văn An
33689
Soạn: HS 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
33690
Soạn: HS 33690 gửi 8785
Duy Tân
33691
Soạn: HS 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
33692
Soạn: HS 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
33693
Soạn: HS 33693 gửi 8785
Hùng Vương
33694
Soạn: HS 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
33695
Soạn: HS 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
33696
Soạn: HS 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
33697
Soạn: HS 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
33698
Soạn: HS 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
33699
Soạn: HS 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
33700
Soạn: HS 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
33701
Soạn: HS 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
33702
Soạn: HS 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
33703
Soạn: HS 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
33704
Soạn: HS 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
33705
Soạn: HS 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
33706
Soạn: HS 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
33707
Soạn: HS 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
33708
Soạn: HS 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
33709
Soạn: HS 33709 gửi 8785
Núi Thành
33710
Soạn: HS 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
33711
Soạn: HS 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
33712
Soạn: HS 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
33713
Soạn: HS 33713 gửi 8785
Quế Sơn
33714
Soạn: HS 33714 gửi 8785
Sào Nam
33715
Soạn: HS 33715 gửi 8785
Thái Phiên
33716
Soạn: HS 33716 gửi 8785
Tiểu La
33717
Soạn: HS 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
33718
Soạn: HS 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
33719
Soạn: HS 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
33720
Soạn: HS 33720 gửi 8785
Trần Phú
33721
Soạn: HS 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
33722
Soạn: HS 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
33723
Soạn: HS 33723 gửi 8785
Hồ Nghinh
37131
Soạn: HS 37131 gửi 8785
Bắc Trà My
37132
Soạn: HS 37132 gửi 8785
Âu Cơ
37133
Soạn: HS 37133 gửi 8785
Quang Trung
37134
Soạn: HS 37134 gửi 8785
Nguyễn văn Trỗi
37135
Soạn: HS 37135 gửi 8785
Nam Giang
37136
Soạn: HS 37136 gửi 8785
Khâm Đức
37137
Soạn: HS 37137 gửi 8785
Nam Trà My
37138
Soạn: HS 37138 gửi 8785
Tây Giang
37139
Soạn: HS 37139 gửi 8785
Võ Chí Công
37140
Soạn: HS 37140 gửi 8785
Nông Sơn
37141
Soạn: HS 37141 gửi 8785


Lưu ý:

- Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm 2020 được chúng tôi lưu trữ.

Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020.

Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2020. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


3. Tặng gì cho con vào lớp 10? Bấm đâyXem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top