Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây
Sở giáo dục Quảng nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển trường THPT Chuyên Nguyễn Bình khiêm và điểm chuẩn trúng tuyển trường THPT Lê Thánh TôngĐể xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên của mỗi trường, bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn theo tên lớp chuyên

Đối với trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam

Soạn HB QNANBK + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Xem thêm: Điểm chuẩn các trường THPT tại Quảng Nam

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB QNANBKTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB QNANBKTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB QNANBKLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB QNANBKHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB QNANBKSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB QNANBKVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB QNANBKSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB QNANBKDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB QNANBKANH gửi 8785

Đối với trường chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam

Soạn HB QNALTT + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB QNALTTTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB QNALTTTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB QNALTTLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB QNALTTHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB QNALTTSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB QNALTTVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB QNALTTSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB QNALTTDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB QNALTTANH gửi 8785


Xem thêm: Điểm chuẩn các trường THPT tại Quảng Nam

Cách 2. Soạn theo mã lớp chuyên

Soạn HB Mã lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau
Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB 34153 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB 34154 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB 34155 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB 34156 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB 34157 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 34158 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB 34159 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB 34160 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 34161 gửi 8785
Chuyên Lê Thánh Tông
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB 34162 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB 34163 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB 34164 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB 34165 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB 34166 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 34167 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB 34168 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB 34169 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 34170 gửi 8785

Xem thêm: Điểm chuẩn các trường THPT tại Quảng Nam

Quảng Nam, Điểm chuẩn 2017, Điểm chuẩn chuyên,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm chuẩn lớp 10 - Thống kê điểm chuẩn lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top