Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2019-2020 tỉnh Bến Tre - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Bến Tre năm học 2019-2020

Điểm chuẩn lớp 10 THPT Bến Tre năm học 2019-2020

Để xem điểm chuẩn năm học 2018-2019 tỉnh Bến Tre bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach BTR Tên trường gửi 8785

Trong đó
- BTR là ký hiệu tỉnh Bến Tre
- Tên trường: Là tên trường bạn muốn xem, viết liền nhau, không chứa dấu tiếng Việt

Cụ thể cách soạn tin từng trường như sau:

Trường THPT
Soạn tin
An Thới
Soạn: HB BTRANTHOI gửi 8785
Ca Văn Thỉnh
Soạn: HB BTRCAVANTHINH gửi 8785
Cheguevara
Soạn: HB BTRCHEGUEVARA gửi 8785
Diệp Minh Châu
Soạn: HB BTRDIEPMINHCHAU gửi 8785
Đoàn Thị Điểm
Soạn: HB BTRDOANTHIDIEM gửi 8785
Huỳnh Tấn Phát
Soạn: HB BTRHUYNHTANPHAT gửi 8785
Lạc Long Quân
Soạn: HB BTRLACLONGQUAN gửi 8785
Lê Anh Xuân
Soạn: HB BTRLEANHXUAN gửi 8785
Lê Hoài Đôn
Soạn: HB BTRLEHOAIDON gửi 8785
Lê Hoàng Chiếu
Soạn: HB BTRLEHOANGCHIEU gửi 8785
Lê Qúy Đôn
Soạn: HB BTRLEQUYDON gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB BTRLUONGTHEVINH gửi 8785
Mạc Đỉnh Chi
Soạn: HB BTRMACDINHCHI gửi 8785
Ngô Văn Cấn
Soạn: HB BTRNGOVANCAN gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn: HB BTRNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB BTRNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Ngọc Thăng
Soạn: HB BTRNGUYENNGOCTHANG gửi 8785
Nguyễn Thị Định
Soạn: HB BTRNGUYENTHIDINH gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HB BTRNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB BTRNGUYENTRAI gửi 8785
Phan Liêm
Soạn: HB BTRPHANLIEM gửi 8785
Phan Ngọc Tòng
Soạn: HB BTRPHANNGOCTONG gửi 8785
Phan Thanh Giản
Soạn: HB BTRPHANTHANHGIAN gửi 8785
Phan Văn Trị
Soạn: HB BTRPHANVANTRI gửi 8785
Quản Trọng Hoàng
Soạn: HB BTRQUANTRONGHOANG gửi 8785
Sương Nguyệt Anh
Soạn: HB BTRSUONGNGUYETANH gửi 8785
Tán Kế
Soạn: HB BTRTANKE gửi 8785
Trần Trường Sinh
Soạn: HB BTRTRANTRUONGSINH gửi 8785
Trần Văn Kiết
Soạn: HB BTRTRANVANKIET gửi 8785
Trần Văn Ơn
Soạn: HB BTRTRANVANON gửi 8785
Trương Vĩnh Ký
Soạn: HB BTRTRUONGVINHKY gửi 8785
Võ Trường Toản
Soạn: HB BTRVOTRUONGTOAN gửi 8785


Hoặc soạn tin như sau
Trường THPT
Soạn tin
An Thới
Soạn: HB 34994 gửi 8785
Ca Văn Thỉnh
Soạn: HB 34995 gửi 8785
Cheguevara
Soạn: HB 34996 gửi 8785
Diệp Minh Châu
Soạn: HB 34997 gửi 8785
Đoàn Thị Điểm
Soạn: HB 34998 gửi 8785
Huỳnh Tấn Phát
Soạn: HB 34999 gửi 8785
Lạc Long Quân
Soạn: HB 35000 gửi 8785
Lê Anh Xuân
Soạn: HB 35001 gửi 8785
Lê Hoài Đôn
Soạn: HB 35002 gửi 8785
Lê Hoàng Chiếu
Soạn: HB 35003 gửi 8785
Lê Qúy Đôn
Soạn: HB 35004 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HB 35005 gửi 8785
Mạc Đỉnh Chi
Soạn: HB 35006 gửi 8785
Ngô Văn Cấn
Soạn: HB 35007 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn: HB 35008 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 35009 gửi 8785
Nguyễn Ngọc Thăng
Soạn: HB 35010 gửi 8785
Nguyễn Thị Định
Soạn: HB 35011 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HB 35012 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 35013 gửi 8785
Phan Liêm
Soạn: HB 35014 gửi 8785
Phan Ngọc Tòng
Soạn: HB 35015 gửi 8785
Phan Thanh Giản
Soạn: HB 35016 gửi 8785
Phan Văn Trị
Soạn: HB 35017 gửi 8785
Quản Trọng Hoàng
Soạn: HB 35018 gửi 8785
Sương Nguyệt Anh
Soạn: HB 35019 gửi 8785
Tán Kế
Soạn: HB 35020 gửi 8785
Trần Trường Sinh
Soạn: HB 35021 gửi 8785
Trần Văn Kiết
Soạn: HB 35022 gửi 8785
Trần Văn Ơn
Soạn: HB 35023 gửi 8785
Trương Vĩnh Ký
Soạn: HB 35024 gửi 8785
Võ Trường Toản
Soạn: HB 35025 gửi 8785

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
- Đề thi các môn năm nay
* Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top