Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2019 - 2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2019 - 2020

Tra cứu điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi  năm 2018 như sau: 


Cách 1.  Soạn tin theo tên lớp chuyên
Lớp
Soạn tin
Chuyên Anh
Soạn HB QNGCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HB QNGCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB QNGCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HB QNGCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HB QNGCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB QNGCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HB QNGCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HB QNGCHUYENSU gửi 8785
Không chuyên
Soạn HB QNGKHONGCHUYEN gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HB QNGCHUYENDIA gửi 8785

Cách 2.  Soạn tin theo mã lớp chuyên 

Lớp chuyên
Soạn tin
Chuyên Anh
31963
Soạn HB 31963 gửi 8785
Chuyên Toán
31964
Soạn HB 31964 gửi 8785
Chuyên Hóa
31965
Soạn HB 31965 gửi 8785
Chuyên Văn
31966
Soạn HB 31966 gửi 8785
Chuyên  Lý
31967
Soạn HB 31967 gửi 8785
Chuyên Sinh
31968
Soạn HB 31968 gửi 8785
Chuyên Tin
31969
Soạn HB 31969 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
31970
Soạn HB 31970 gửi 8785
Lớp không chuyên
31971
Soạn HB 31971 gửi 8785
Chuyên Địa lý
31972
Soạn HB 31972 gửi 8785
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Quảng Ngãi, 

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top