loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2019 - 2020
Nhìn chung điểm chuẩn vào các lớp chuyên, trường chuyên năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái.  Năm nay, thành phố chỉ còn 7 trường chuyên thay vì số lượng 9 trường như mọi năm. Hai trường THPT Củ Chi và THPT Trung Phú đã dừng tuyển sinh lớp chuyên.
Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm của 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán cộng với điểm môn chuyên đã nhân 2.
Xem điểm chuẩn các trường THPT TP HCM năm 2018 tại đây

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM bằng cách soạn tin:

Cách 1
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
35633
Soạn HB 35633 gửi 8785

Hóa
35634
Soạn HB 35634 gửi 8785

35635
Soạn HB 35635 gửi 8785

Nhật
35636
Soạn HB 35636 gửi 8785

Sinh
35637
Soạn HB 35637 gửi 8785

Tin
35638
Soạn HB 35638 gửi 8785

Toán
35639
Soạn HB 35639 gửi 8785

Trung
35640
Soạn HB 35640 gửi 8785

Văn
35641
Soạn HB 35641 gửi 8785

Tích hợp
35642
Soạn HB 35642 gửi 8785

Không chuyên
35643
Soạn HB 35643 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Anh
35644
Soạn HB 35644 gửi 8785

Hóa
35645
Soạn HB 35645 gửi 8785

35646
Soạn HB 35646 gửi 8785

Sinh
35647
Soạn HB 35647 gửi 8785

Toán
35648
Soạn HB 35648 gửi 8785

Văn
35649
Soạn HB 35649 gửi 8785

Tích hợp
35650
Soạn HB 35650 gửi 8785

Không chuyên
35651
Soạn HB 35651 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
35652
Soạn HB 35652 gửi 8785

Hóa
35653
Soạn HB 35653 gửi 8785

35654
Soạn HB 35654 gửi 8785

Toán
35655
Soạn HB 35655 gửi 8785

Văn
35656
Soạn HB 35656 gửi 8785

Tích hợp
35657
Soạn HB 35657 gửi 8785
Gia Định
Anh
35658
Soạn HB 35658 gửi 8785

Hóa
35659
Soạn HB 35659 gửi 8785

35660
Soạn HB 35660 gửi 8785

Tin
35661
Soạn HB 35661 gửi 8785

Toán
35662
Soạn HB 35662 gửi 8785

Văn
35663
Soạn HB 35663 gửi 8785

Tích hợp
35664
Soạn HB 35664 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
35665
Soạn HB 35665 gửi 8785

Hóa
35666
Soạn HB 35666 gửi 8785

35667
Soạn HB 35667 gửi 8785

Sinh
35668
Soạn HB 35668 gửi 8785

Toán
35669
Soạn HB 35669 gửi 8785

Văn
35670
Soạn HB 35670 gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
35671
Soạn HB 35671 gửi 8785

Hóa
35672
Soạn HB 35672 gửi 8785

35673
Soạn HB 35673 gửi 8785

Toán
35674
Soạn HB 35674 gửi 8785

Văn
35675
Soạn HB 35675 gửi 8785
Trưng Vương
Tích hợp
35676
Soạn HB 35676 gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo tên trường - lớp chuyên

Soạn HB HCMTentruong ten lop gửi 8785


Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
Soạn HB HCMLHPANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMLHPHOA gửi 8785

Soạn HB HCMLHPLY gửi 8785

Nhật
Soạn HB HCMLHPNHAT gửi 8785

Sinh
Soạn HB HCMLHPSINH gửi 8785

Tin
Soạn HB HCMLHPTIN gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMLHPTOAN gửi 8785

Trung
Soạn HB HCMLHPTRUNG gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMLHPVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HB HCMLHPTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HB HCMLHPKHONGCHUYEN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Anh
Soạn HB HCMTDNANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMTDNHOA gửi 8785

Soạn HB HCMTDNLY gửi 8785

Sinh
Soạn HB HCMTDNSINH gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMTDNTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMTDNVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HB HCMTDNTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HB HCMTDNKHONGCHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
Soạn HB HCMNTHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMNTHHOA gửi 8785

Soạn HB HCMNTHLY gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMNTHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMNTHVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HB HCMNTHTICHHOP gửi 8785
Gia Định
Anh
Soạn HB HCMGDANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMGDHOA gửi 8785

Soạn HB HCMGDLY gửi 8785

Tin
Soạn HB HCMGDTIN gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMGDTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMGDVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HB HCMGDTICHHOP gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
Soạn HB HCMMDCANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMMDCHOA gửi 8785

Soạn HB HCMMDCLY gửi 8785

Sinh
Soạn HB HCMMDCSINH gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMMDCTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMMDCVAN gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
Soạn HB HCMNHHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HB HCMNHHHOA gửi 8785

Soạn HB HCMNHHLY gửi 8785

Toán
Soạn HB HCMNHHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HB HCMNHHVAN gửi 8785
Trưng Vương
Tích hợp
Soạn HB HCMTVTICHHOP gửi 8785
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, HCM, Hồ Chí Minh, 
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2019 - 2020

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top