Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền>--> Bấm xem Các chuyên đề ôn thi vào 10 có đáp án -> Bấm vào đây ...Hướng dẫn mua bán BITCOIN==> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2019 - 2020

Sau buổi họp thống nhất với lãnh đạo các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân. Mạc Đĩnh Chi, Sở đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2019-2020.

Cách 1. Soạn tin theo mã lớp chuyên

Soạn HS dấucách Mã lớp chuyên gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10  khối chuyên TP HCM như sau: 

Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
35633
Soạn HS 35633 gửi 8785

Hóa
35634
Soạn HS 35634 gửi 8785

35635
Soạn HS 35635 gửi 8785

Nhật
35636
Soạn HS 35636 gửi 8785

Sinh
35637
Soạn HS 35637 gửi 8785

Tin
35638
Soạn HS 35638 gửi 8785

Toán
35639
Soạn HS 35639 gửi 8785

Trung
35640
Soạn HS 35640 gửi 8785

Văn
35641
Soạn HS 35641 gửi 8785

Tích hợp
35642
Soạn HS 35642 gửi 8785

Không chuyên
35643
Soạn HS 35643 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Anh
35644
Soạn HS 35644 gửi 8785

Hóa
35645
Soạn HS 35645 gửi 8785

35646
Soạn HS 35646 gửi 8785

Sinh
35647
Soạn HS 35647 gửi 8785

Toán
35648
Soạn HS 35648 gửi 8785

Văn
35649
Soạn HS 35649 gửi 8785

Tích hợp
35650
Soạn HS 35650 gửi 8785

Không chuyên
35651
Soạn HS 35651 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
35652
Soạn HS 35652 gửi 8785

Hóa
35653
Soạn HS 35653 gửi 8785

35654
Soạn HS 35654 gửi 8785

Toán
35655
Soạn HS 35655 gửi 8785

Văn
35656
Soạn HS 35656 gửi 8785

Tích hợp
35657
Soạn HS 35657 gửi 8785
Gia Định
Anh
35658
Soạn HS 35658 gửi 8785

Hóa
35659
Soạn HS 35659 gửi 8785

35660
Soạn HS 35660 gửi 8785

Tin
35661
Soạn HS 35661 gửi 8785

Toán
35662
Soạn HS 35662 gửi 8785

Văn
35663
Soạn HS 35663 gửi 8785

Tích hợp
35664
Soạn HS 35664 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
35665
Soạn HS 35665 gửi 8785

Hóa
35666
Soạn HS 35666 gửi 8785

35667
Soạn HS 35667 gửi 8785

Sinh
35668
Soạn HS 35668 gửi 8785

Toán
35669
Soạn HS 35669 gửi 8785

Văn
35670
Soạn HS 35670 gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
35671
Soạn HS 35671 gửi 8785

Hóa
35672
Soạn HS 35672 gửi 8785

35673
Soạn HS 35673 gửi 8785

Toán
35674
Soạn HS 35674 gửi 8785

Văn
35675
Soạn HS 35675 gửi 8785
Trưng Vương
Tích hợp
35676
Soạn HS 35676 gửi 8785

Xem điểm chuẩn cả hai cơ sở Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM , soạn tin như sau:


Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
320078
Soạn HS 320078 gửi 8785
Chuyên Tin
320079
Soạn HS 320079 gửi 8785
Chuyên Lý
320081
Soạn HS 320081 gửi 8785
Chuyên Hóa
320083
Soạn HS 320083 gửi 8785
Chuyên Sinh
320084
Soạn HS 320084 gửi 8785
Chuyên Anh
320086
Soạn HS 320086 gửi 8785
Chuyên Văn
320087
Soạn HS 320087 gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo Tên trường-lớp chuyên như sau:
Soạn HS HCM Tên trường + Tên lớp gửi 8785

Trong đó
- HCM: Là kí hiệu TP Hồ Chí Minh
- Tên trường viết tắt lấy chữ cái họ tên
- Tên lớp chuyên viết tiếng việt, không dấu


Ví dụ: Xem điểm chuẩn lớp chuyên Anh trường Lê Hồng Phong
Soạn HS HCMLHPAnh gửi 8785

Trường
Lớp
Soạn tin
Lê Hồng Phong
Anh
Soạn HS HCMLHPANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMLHPHOA gửi 8785

Soạn HS HCMLHPLY gửi 8785

Nhật
Soạn HS HCMLHPNHAT gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMLHPSINH gửi 8785

Tin
Soạn HS HCMLHPTIN gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMLHPTOAN gửi 8785

Trung
Soạn HS HCMLHPTRUNG gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMLHPVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMLHPTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HS HCMLHPKHONGCHUYEN gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Anh
Soạn HS HCMTDNANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMTDNHOA gửi 8785

Soạn HS HCMTDNLY gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMTDNSINH gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMTDNTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMTDNVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMTDNTICHHOP gửi 8785

Không chuyên
Soạn HS HCMTDNKHONGCHUYEN gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
Anh
Soạn HS HCMNTHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMNTHHOA gửi 8785

Soạn HS HCMNTHLY gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMNTHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMNTHVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMNTHTICHHOP gửi 8785
Gia Định
Anh
Soạn HS HCMGDANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMGDHOA gửi 8785

Soạn HS HCMGDLY gửi 8785

Tin
Soạn HS HCMGDTIN gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMGDTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMGDVAN gửi 8785

Tích hợp
Soạn HS HCMGDTICHHOP gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
Anh
Soạn HS HCMMDCANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMMDCHOA gửi 8785

Soạn HS HCMMDCLY gửi 8785

Sinh
Soạn HS HCMMDCSINH gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMMDCTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMMDCVAN gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
Anh
Soạn HS HCMNHHANH gửi 8785

Hóa
Soạn HS HCMNHHHOA gửi 8785

Soạn HS HCMNHHLY gửi 8785

Toán
Soạn HS HCMNHHTOAN gửi 8785

Văn
Soạn HS HCMNHHVAN gửi 8785
Trưng Vương
Tích hợp
Soạn HS HCMTVTICHHOP gửi 8785
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.=> Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm cả nước

HCM. Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020
Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT Gia Định TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Mạc Đĩnh Chi TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Nguyễn Hữu Cầu TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Nguyễn Hữu Huân TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Củ Chi TP Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top