loading...


Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2019-2020
Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lên hệ thống điểm chuẩn năm 2018
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019


Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB KH tên trường gửi 8785

Trong đó
- KH: Là kí hiệu tỉnh Khánh Hòa
- Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Đoàn Thị Điểm

Soạn HB KHDOANTHIDIEM gửi 8785

Trường
Soạn tin
Đoàn Thị Điểm
 Soạn HB KHDOANTHIDIEM gửi 8785
Hà Huy Tập
 Soạn HB KHHAHUYTAP gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
 Soạn HB KHHOANGHOATHAM gửi 8785
Hoàng Văn Thụ,
 Soạn HB KHHOANGVANTHU, gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
 Soạn HB KHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Khánh Sơn,
 Soạn HB KHKHANHBON, gửi 8785
Lạc Long Quân
 Soạn HB KHLACLONGQUAN gửi 8785
Lê Hồng Phong
 Soạn HB KHLEHONGPHONG gửi 8785
Lý Tự Trọng
 Soạn HB KHLYTUTRONG gửi 8785
Ngô Gia Tự
 Soạn HB KHNGOGIATU gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
 Soạn HB KHNGUYENCHITHANH gửi 8785
Nguyễn Huệ
 Soạn HB KHNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thái Học
 Soạn HB KHNGUYENTHAIHOC gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
 Soạn HB KHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trãi
 Soạn HB KHNGUYENTRAI gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
 Soạn HB KHNGUYENVANTROI gửi 8785
Phạm Văn Đồng
 Soạn HB KHPHAMVANDONG gửi 8785
Phan Bội Châu
 Soạn HB KHPHANBOICHAU gửi 8785
Tô Văn Ơn,
 Soạn HB KHTOVANON, gửi 8785
Tôn Đức Thắng
 Soạn HB KHTONDUCTHANG gửi 8785
Trần Bình Trọng
 Soạn HB KHTRANBINHTRONG gửi 8785
Trần Cao Vân
 Soạn HB KHTRANCAOVAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
 Soạn HB KHTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Quý Cáp
 Soạn HB KHTRANQUYCAP gửi 8785
Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT
Trường
Soạn tin
1
Đoàn Thị Điểm
33458
 Soạn HB daucach 33458 gửi 8785
2
Hà Huy Tập
33459
 Soạn HB daucach 33459 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
33460
 Soạn HB daucach 33460 gửi 8785
4
Hoàng Văn Thụ,
33461
 Soạn HB daucach 33461 gửi 8785
5
Huỳnh Thúc Kháng
33462
 Soạn HB daucach 33462 gửi 8785
6
Khánh Sơn,
33463
 Soạn HB daucach 33463 gửi 8785
7
Lạc Long Quân
33464
 Soạn HB daucach 33464 gửi 8785
8
Lê Hồng Phong
33465
 Soạn HB daucach 33465 gửi 8785
9
Lý Tự Trọng
33466
 Soạn HB daucach 33466 gửi 8785
10
Ngô Gia Tự
33467
 Soạn HB daucach 33467 gửi 8785
11
Nguyễn Chí Thanh
33468
 Soạn HB daucach 33468 gửi 8785
12
Nguyễn Huệ
33469
 Soạn HB daucach 33469 gửi 8785
13
Nguyễn Thái Học
33470
 Soạn HB daucach 33470 gửi 8785
14
Nguyễn Thị Minh Khai
33471
 Soạn HB daucach 33471 gửi 8785
15
Nguyễn Trãi
33472
 Soạn HB daucach 33472 gửi 8785
16
Nguyễn Văn Trỗi
33473
 Soạn HB daucach 33473 gửi 8785
17
Phạm Văn Đồng
33474
 Soạn HB daucach 33474 gửi 8785
18
Phan Bội Châu
33475
 Soạn HB daucach 33475 gửi 8785
19
Tô Văn Ơn,
33476
 Soạn HB daucach 33476 gửi 8785
20
Tôn Đức Thắng
33477
 Soạn HB daucach 33477 gửi 8785
21
Trần Bình Trọng
33478
 Soạn HB daucach 33478 gửi 8785
22
Trần Cao Vân
33479
 Soạn HB daucach 33479 gửi 8785
23
Trần Hưng Đạo
33480
 Soạn HB daucach 33480 gửi 8785
24
Trần Quý Cáp
33481
 Soạn HB daucach 33481 gửi 8785

Trường chuyên Lê Quý Đôn
STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
1
Chuyên Toán
33482
Soạn: HB daucach 33482 gửi 8785
2
Chuyên Lý
33483
Soạn: HB daucach 33483 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
33484
Soạn: HB daucach 33484 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
33485
Soạn: HB daucach 33485 gửi 8785
5
Chuyên Tin học
33486
Soạn: HB daucach 33486 gửi 8785
6
Chuyên Ngữ văn
33487
Soạn: HB daucach 33487 gửi 8785
7
Chuyên Tiếng Anh
33488
Soạn: HB daucach 33488 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
33489
Soạn: HB daucach 33489 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn, Khánh Hòa, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

0 comments Blogger 0 Facebook 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top