Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 Tỉnh Bình Thuận - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Thuận  năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Thuận  năm học 2019-2020

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HB BTH Tên trường gửi 8785

Trong đó
- BTH: là ký hiệu tỉnh BÌnh Thuận
- Tên trường viết liền, không dấu
Ví du: Xem điểm chuẩn trường Bùi Thị Xuân - Bình Thuận
Soạn HB BTHBUITHIXUAN gửi 8785

Tên trường THPT
Soạn tin xem dkDC17
Bắc Bình
Soạn HB BTHBACBINH gửi 8785
Bùi Thị Xuân
Soạn HB BTHBUITHIXUAN gửi 8785
Đức Linh
Soạn HB BTHDUCLINH gửi 8785
Đức Tân
Soạn HB BTHDUCTAN gửi 8785
Hàm Tân
Soạn HB BTHHAMTAN gửi 8785
Hàm Thuận Bắc
Soạn HB BTHHAMTHUANBAC gửi 8785
Hàm Thuận Nam
Soạn HB BTHHAMTHUANNAM gửi 8785
Hoà Đa
Soạn HB BTHHOADA gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB BTHHUNGVUONG gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB BTHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn HB BTHLUONGTHEVINH gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HB BTHLYTHUONGKIET gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HB BTHNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HB BTHNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HB BTHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HB BTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn HB BTHNGUYENVANLINH gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HB BTHNGUYENVANTROI gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn HB BTHPHANBOICHAU gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn HB BTHPHANCHUTRINH gửi 8785
Phan Thiết
Soạn HB BTHPHANTHIET gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB BTHQUANGTRUNG gửi 8785
Tánh Linh
Soạn HB BTHTANHLINH gửi 8785
Tuy Phong
Soạn HB BTHTUYPHONG gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường


STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Bắc Bình
Soạn HB 30707 gửi 8785
2
Bùi Thị Xuân
Soạn HB 30708 gửi 8785
3
Đức Linh
Soạn HB 30709 gửi 8785
4
Đức Tân
Soạn HB 30710 gửi 8785
5
Hàm Tân
Soạn HB 30711 gửi 8785
6
Hàm Thuận Bắc
Soạn HB 30712 gửi 8785
7
Hàm Thuận Nam
Soạn HB 30713 gửi 8785
8
Hoà Đa
Soạn HB 30714 gửi 8785
9
Hùng Vương
Soạn HB 30715 gửi 8785
10
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB 30716 gửi 8785
11
Lương Thế Vinh
Soạn HB 30717 gửi 8785
12
Lý Thường Kiệt
Soạn HB 30718 gửi 8785
13
Ngô Quyền
Soạn HB 30719 gửi 8785
14
Nguyễn Huệ
Soạn HB 30720 gửi 8785
15
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn HB 30721 gửi 8785
16
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HB 30722 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Linh
Soạn HB 30723 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn HB 30724 gửi 8785
19
Phan Bội Châu
Soạn HB 30725 gửi 8785
20
Phan Chu Trinh
Soạn HB 30726 gửi 8785
21
Phan Thiết
Soạn HB 30727 gửi 8785
22
Quang Trung
Soạn HB 30728 gửi 8785
23
Tánh Linh
Soạn HB 30729 gửi 8785
24
Tuy Phong
Soạn HB 30730 gửi 8785

Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên trường THPT Trần Hưng Đạo Bình Thuận, bạn soạn tin như sau:

Soạn HB dấu cách mã chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Chuyên Trần Hưng Đạo
Soạn tin
Toán chuyên
31984
Soạn: HB 31984 gửi 8785
Tin học chuyên
31985
Soạn: HB 31985 gửi 8785
Vật lý chuyên
31986
Soạn: HB 31986 gửi 8785
Hóa học chuyên
31987
Soạn: HB 31987 gửi 8785
Sinh học chuyên
31988
Soạn: HB 31988 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
31989
Soạn: HB 31989 gửi 8785
Sử chuyên
31990
Soạn: HB 31990 gửi 8785
Địa chuyên
31991
Soạn: HB 31991 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
31992
Soạn: HB 31992 gửi 8785
Lớp không chuyên
31993
Soạn: HB 31993 gửi 8785
Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Thuận  năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Thuận  năm học 2019-2020 bấm vào dây
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Bình Thuận, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:
Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785
Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Thuận, bạn soạn tin theo quy ước sau

Trường THPTSoạn tin
Bắc BìnhSoạn HB 24701 gửi 8785
Bùi Thị XuânSoạn HB 24702 gửi 8785
Đức LinhSoạn HB 24703 gửi 8785
Đức TânSoạn HB 24704 gửi 8785
Hàm TânSoạn HB 24705 gửi 8785
Hàm Thuận BắcSoạn HB 24706 gửi 8785
Hàm Thuận NamSoạn HB 24707 gửi 8785
Hoà ĐaSoạn HB 24708 gửi 8785
Hùng VươngSoạn HB 24709 gửi 8785
Huỳnh Thúc KhángSoạn HB 24710 gửi 8785
Lương Thế VinhSoạn HB 24711 gửi 8785
Lý Thường KiệtSoạn HB 24712 gửi 8785
Ngô QuyềnSoạn HB 24713 gửi 8785
Nguyễn HuệSoạn HB 24714 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh KhaiSoạn HB 24715 gửi 8785
Nguyễn Trường TộSoạn HB 24716 gửi 8785
Nguyễn Văn LinhSoạn HB 24717 gửi 8785
Nguyễn Văn TrỗiSoạn HB 24718 gửi 8785
Phan Bội ChâuSoạn HB 24719 gửi 8785
Phan Chu TrinhSoạn HB 24720 gửi 8785
Phan ThiếtSoạn HB 24721 gửi 8785
Quang TrungSoạn HB 24722 gửi 8785
Tánh LinhSoạn HB 24723 gửi 8785
Tuy PhongSoạn HB 24724 gửi 8785

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top