Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020  

Cách 1. Soạn tin nhắn theo tên trường

Soạn HB BDI Tên trường gửi 8785
Trong đó
BDI: Là ký hiệu tỉnh Bình Định
Tên trường viết không dấu, liền nhau.

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Lương
Soạn HB BDIANLUONG gửi 8785
Tên trường
Soạn tin
An Lương
Soạn HB BDIANLUONG  gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HB BDIHOABINH  gửi 8785
Hoài Ân
Soạn HB BDIHOAIAN  gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB BDIHUNGVUONG  gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HB BDILYTUTRONG  gửi 8785
Mỹ Thọ
Soạn HB BDIMYTHO  gửi 8785
Ngô Lê Tân
Soạn HB BDINGOLETAN  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB BDINGUYENBINHKHIEM  gửi 8785
Nguyễn Diêu
Soạn HB BDINGUYENDIEU  gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB BDINGUYENDU  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB BDINGUYENHONGDAO  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB BDINGUYENHUUQUANG  gửi 8785
Nguyễn Trân
Soạn HB BDINGUYENTRAN  gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB BDIQUANGTRUNG  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HB BDIQUOCHOCQUYNHON  gửi 8785
Số 1 An Nhơn
Soạn HB BDISO1ANNHON  gửi 8785
Số 1 Phù Cát
Soạn HB BDISO1PHUCAT  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HB BDISO1PHUMY  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước
Soạn HB BDISO1TUYPHUOC  gửi 8785
Số 2 An Nhơn
Soạn HB BDISO2ANNHON  gửi 8785
Số 2 Phù Cát
Soạn HB BDISO2PHUCAT  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HB BDISO2PHUMY  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước
Soạn HB BDISO2TUYPHUOC  gửi 8785
Số 3 An Nhơn
Soạn HB BDISO3ANNHON  gửi 8785
Số 3 Phù Cát
Soạn HB BDISO3PHUCAT  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước
Soạn HB BDISO3TUYPHUOC  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB BDITANGBATHO  gửi 8785
Tây Sơn
Soạn HB BDITAYSON  gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HB BDITRANQUANGDIEU  gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB BDITRUNGVUONG  gửi 8785
Võ Giữ
Soạn HB BDIVOGIU  gửi 8785
Võ Lai
Soạn HB BDIVOLAI  gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 30444  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 30445  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 30446  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 30447  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 30448  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 30449  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 30450  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh   Khiêm
Soạn HB 30451  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 30452  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 30453  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 30454  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 30455  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 30456  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 30457  gửi 8785
15
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HB 30458  gửi 8785
16
Số 1 An Nhơn
Soạn HB 30459  gửi 8785
17
Số 1 Phù Cát
Soạn HB 30460  gửi 8785
18
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HB 30461  gửi 8785
19
Số 1 Tuy Phước
Soạn HB 30462  gửi 8785
20
Số 2 An Nhơn
Soạn HB 30463  gửi 8785
21
Số 2 Phù Cát
Soạn HB 30464  gửi 8785
22
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 30465  gửi 8785
23
Số 2 Tuy Phước
Soạn HB 30466  gửi 8785
24
Số 3 An Nhơn
Soạn HB 30467  gửi 8785
25
Số 3 Phù Cát
Soạn HB 30468  gửi 8785
26
Số 3 Tuy Phước
Soạn HB 30469  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 30470  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 30471  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 30472  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 30473  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 30474  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 30475  gửi 8785


Để xem điểm chuẩn trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau


Soạn HB dấu cách mãchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau:


STT
Chuyên Lê Quý Đôn 
Soạn tin
1
chuyên Toán
31994
Soạn HB 31994  gửi 8785
2
chuyên Toán - Tin
31995
Soạn HB 31995  gửi 8785
3
chuyên Vật lý
31996
Soạn HB 31996  gửi 8785
4
chuyên Hóa
31997
Soạn HB 31997  gửi 8785
5
chuyên Sinh
31998
Soạn HB 31998  gửi 8785
6
chuyên Ngữ văn
31999
Soạn HB 31999  gửi 8785
7
chuyên tiếng Anh
32000
Soạn HB 32000  gửi 8785
8
lớp không chuyên
32001
Soạn HB 32001  gửi 8785
STT
Chuyên Chu Văn An 
Soạn tin
11
chuyên Toán
32002
Soạn HB 32002  gửi 8785
12
chuyên Toán - Tin
32003
Soạn HB 32003  gửi 8785
13
chuyên Vật lý
32004
Soạn HB 32004  gửi 8785
14
chuyên Hóa
32005
Soạn HB 32005  gửi 8785
15
chuyên Sinh
32006
Soạn HB 32006  gửi 8785
16
chuyên Ngữ văn
32007
Soạn HB 32007  gửi 8785
17
chuyên tiếng Anh
32008
Soạn HB 32008  gửi 8785
18
lớp không chuyên
32009
Soạn HB 32009  gửi 8785

Lưu ý: - Điểm hiện tại là điểm chuẩn năm 2018 được chúng tôi lưu trữ, nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề, điểm chuẩn vào lớp 10 lúc ấy bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. 
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường
Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán 
Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán - Tin 
Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý 
Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa 
Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh 
Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn 
Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh 
Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên 
Soạn HB 20077  gửi 8785
Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 23706  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 23707  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 23708  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 23709  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 23710  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 23711  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 23712  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB 23713  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 23714  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 23715  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 23716  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 23717  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 23718  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 23719  gửi 8785
15
Quốc học
Soạn HB 23720  gửi 8785
16
số 1 An Nhơn 
Soạn HB 23721  gửi 8785
17
số 1 Phù Cát 
Soạn HB 23722  gửi 8785
18
số 1 Phù Mỹ 
Soạn HB 23723  gửi 8785
19
số 1 Tuy Phước
Soạn HB 23724  gửi 8785
20
số 2 An Nhơn
Soạn HB 23725  gửi 8785
21
số 2 Phù Cát
Soạn HB 23726  gửi 8785
22
số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 23727  gửi 8785
23
số 2 Tuy Phước
Soạn HB 23728  gửi 8785
24
số 3 An Nhơn
Soạn HB 23729  gửi 8785
25
số 3 Phù Cát
Soạn HB 23730  gửi 8785
26
số 3 Tuy Phước
Soạn HB 23731  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 23732  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 23733  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 23734  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 23735  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 23736  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 23737  gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn, Bình Định, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top