Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020  

Cách 1. Soạn tin nhắn theo tên trường

Soạn HB BDI Tên trường gửi 8785
Trong đó
BDI: Là ký hiệu tỉnh Bình Định
Tên trường viết không dấu, liền nhau.

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Lương
Soạn HB BDIANLUONG gửi 8785
Tên trường
Soạn tin
An Lương
Soạn HB BDIANLUONG  gửi 8785
Hòa Bình
Soạn HB BDIHOABINH  gửi 8785
Hoài Ân
Soạn HB BDIHOAIAN  gửi 8785
Hùng Vương
Soạn HB BDIHUNGVUONG  gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn HB BDILYTUTRONG  gửi 8785
Mỹ Thọ
Soạn HB BDIMYTHO  gửi 8785
Ngô Lê Tân
Soạn HB BDINGOLETAN  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB BDINGUYENBINHKHIEM  gửi 8785
Nguyễn Diêu
Soạn HB BDINGUYENDIEU  gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn HB BDINGUYENDU  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB BDINGUYENHONGDAO  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB BDINGUYENHUUQUANG  gửi 8785
Nguyễn Trân
Soạn HB BDINGUYENTRAN  gửi 8785
Quang Trung
Soạn HB BDIQUANGTRUNG  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HB BDIQUOCHOCQUYNHON  gửi 8785
Số 1 An Nhơn
Soạn HB BDISO1ANNHON  gửi 8785
Số 1 Phù Cát
Soạn HB BDISO1PHUCAT  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HB BDISO1PHUMY  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước
Soạn HB BDISO1TUYPHUOC  gửi 8785
Số 2 An Nhơn
Soạn HB BDISO2ANNHON  gửi 8785
Số 2 Phù Cát
Soạn HB BDISO2PHUCAT  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HB BDISO2PHUMY  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước
Soạn HB BDISO2TUYPHUOC  gửi 8785
Số 3 An Nhơn
Soạn HB BDISO3ANNHON  gửi 8785
Số 3 Phù Cát
Soạn HB BDISO3PHUCAT  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước
Soạn HB BDISO3TUYPHUOC  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB BDITANGBATHO  gửi 8785
Tây Sơn
Soạn HB BDITAYSON  gửi 8785
Trần Quang Diệu
Soạn HB BDITRANQUANGDIEU  gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB BDITRUNGVUONG  gửi 8785
Võ Giữ
Soạn HB BDIVOGIU  gửi 8785
Võ Lai
Soạn HB BDIVOLAI  gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 30444  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 30445  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 30446  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 30447  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 30448  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 30449  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 30450  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh   Khiêm
Soạn HB 30451  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 30452  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 30453  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 30454  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 30455  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 30456  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 30457  gửi 8785
15
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HB 30458  gửi 8785
16
Số 1 An Nhơn
Soạn HB 30459  gửi 8785
17
Số 1 Phù Cát
Soạn HB 30460  gửi 8785
18
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HB 30461  gửi 8785
19
Số 1 Tuy Phước
Soạn HB 30462  gửi 8785
20
Số 2 An Nhơn
Soạn HB 30463  gửi 8785
21
Số 2 Phù Cát
Soạn HB 30464  gửi 8785
22
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 30465  gửi 8785
23
Số 2 Tuy Phước
Soạn HB 30466  gửi 8785
24
Số 3 An Nhơn
Soạn HB 30467  gửi 8785
25
Số 3 Phù Cát
Soạn HB 30468  gửi 8785
26
Số 3 Tuy Phước
Soạn HB 30469  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 30470  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 30471  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 30472  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 30473  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 30474  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 30475  gửi 8785


Để xem điểm chuẩn trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau


Soạn HB dấu cách mãchuyên gửi 8785
Cụ thể như sau:


STT
Chuyên Lê Quý Đôn 
Soạn tin
1
chuyên Toán
31994
Soạn HB 31994  gửi 8785
2
chuyên Toán - Tin
31995
Soạn HB 31995  gửi 8785
3
chuyên Vật lý
31996
Soạn HB 31996  gửi 8785
4
chuyên Hóa
31997
Soạn HB 31997  gửi 8785
5
chuyên Sinh
31998
Soạn HB 31998  gửi 8785
6
chuyên Ngữ văn
31999
Soạn HB 31999  gửi 8785
7
chuyên tiếng Anh
32000
Soạn HB 32000  gửi 8785
8
lớp không chuyên
32001
Soạn HB 32001  gửi 8785
STT
Chuyên Chu Văn An 
Soạn tin
11
chuyên Toán
32002
Soạn HB 32002  gửi 8785
12
chuyên Toán - Tin
32003
Soạn HB 32003  gửi 8785
13
chuyên Vật lý
32004
Soạn HB 32004  gửi 8785
14
chuyên Hóa
32005
Soạn HB 32005  gửi 8785
15
chuyên Sinh
32006
Soạn HB 32006  gửi 8785
16
chuyên Ngữ văn
32007
Soạn HB 32007  gửi 8785
17
chuyên tiếng Anh
32008
Soạn HB 32008  gửi 8785
18
lớp không chuyên
32009
Soạn HB 32009  gửi 8785

Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2019-2020 bấm vào đây

điểm chuẩn, Bình Định, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top