Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020 - Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh
Du học Nhật - Xuất khẩu lao động Nhật -> Bấm vào đây ...Du lịch Lào - Thái Lan -> Bấm vào đây ...

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp  năm học 2018-2019  
Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn DT Tên trường gửi 8785

Trong đó
- DT: là ký hiệu tỉnh Đồng Tháp
- Tên trường viết liền, không dấu

Ví du: Xem điểm chuẩn trường Cao Lãnh 1 - Đồng Tháp

Soạn HB DTCaoLanh1 gửi 8785

Tên trường THPT
Soạn tin
Bình Thạnh Trung
Soạn: HB DTBINHTHANHTRUNG gửi 8785
Cao Lãnh - Thành phố
Soạn: HB DTCAOLANH-THANHPHO gửi 8785
Cao Lãnh 1
Soạn: HB DTCAOLANH1 gửi 8785
Cao Lãnh 2
Soạn: HB DTCAOLANH2 gửi 8785
Châu Thành 1
Soạn: HB DTCHAUTHANH1 gửi 8785
Châu Thành 2
Soạn: HB DTCHAUTHANH2 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB DTCHUVANAN gửi 8785
Đỗ Công Tường
Soạn: HB DTDOCONGTUONG gửi 8785
Đốc Bình Kiều
Soạn: HB DTDOCBINHKIEU gửi 8785
Giồng Thị Đam
Soạn: HB DTGIONGTHIDAM gửi 8785
Hòa Bình
Soạn: HB DTHOABINH gửi 8785
Hồng Ngự 1
Soạn: HB DTHONGNGU1 gửi 8785
Hồng Ngự 2
Soạn: HB DTHONGNGU2 gửi 8785
Hồng Ngự 3
Soạn: HB DTHONGNGU3 gửi 8785
Kiến Văn
Soạn: HB DTKIENVAN gửi 8785
Lai Vung 1
Soạn: HB DTLAIVUNG1 gửi 8785
Lai Vung 2
Soạn: HB DTLAIVUNG2 gửi 8785
Lai Vung 3
Soạn: HB DTLAIVUNG3 gửi 8785
Lấp Vò 1
Soạn: HB DTLAPVO1 gửi 8785
Lấp Vò 2
Soạn: HB DTLAPVO2 gửi 8785
Lấp Vò 3
Soạn: HB DTLAPVO3 gửi 8785
Long Khánh A
Soạn: HB DTLONGKHANHA gửi 8785
Mỹ Quí
Soạn: HB DTMYQUI gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB DTNGUYENDU gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB DTNGUYENTRAI gửi 8785
Nguyễn Văn Khải
Soạn: HB DTNGUYENVANKHAI gửi 8785
Phú Điền
Soạn: HB DTPHUDIEN gửi 8785
Tam Nông
Soạn: HB DTTAMNONG gửi 8785
Tân Hồng
Soạn: HB DTTANHONG gửi 8785
Tân Phú Trung
Soạn: HB DTTANPHUTRUNG gửi 8785
Tân Thành
Soạn: HB DTTANTHANH gửi 8785
Thanh Bình 1
Soạn: HB DTTHANHBINH1 gửi 8785
Thanh Bình 2
Soạn: HB DTTHANHBINH2 gửi 8785
Tháp Mười
Soạn: HB DTTHAPMUOI gửi 8785
Thị xã Sa Đéc
Soạn: HB DTTHIXASADEC gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn: HB DTTHIENHODUONG gửi 8785
Thống Linh
Soạn: HB DTTHONGLINH gửi 8785
Tràm Chim
Soạn: HB DTTRAMCHIM gửi 8785
Trần Quốc Toản
Soạn: HB DTTRANQUOCTOAN gửi 8785
Trần Văn Năng
Soạn: HB DTTRANVANNANG gửi 8785
Trường Xuân
Soạn: HB DTTRUONGXUAN gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường
Soạn: HB dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Bình Thạnh Trung
Soạn: HB 30894 gửi 8785
2
Cao Lãnh - Thành phố
Soạn: HB 30895 gửi 8785
3
Cao Lãnh 1
Soạn: HB 30896 gửi 8785
4
Cao Lãnh 2
Soạn: HB 30897 gửi 8785
5
Châu Thành 1
Soạn: HB 30898 gửi 8785
6
Châu Thành 2
Soạn: HB 30899 gửi 8785
7
Chu Văn An
Soạn: HB 30900 gửi 8785
8
Đỗ Công Tường
Soạn: HB 30901 gửi 8785
9
Đốc Bình Kiều
Soạn: HB 30902 gửi 8785
10
Giồng Thị Đam
Soạn: HB 30903 gửi 8785
11
Hòa Bình
Soạn: HB 30904 gửi 8785
12
Hồng Ngự 1
Soạn: HB 30905 gửi 8785
13
Hồng Ngự 2
Soạn: HB 30906 gửi 8785
14
Hồng Ngự 3
Soạn: HB 30907 gửi 8785
15
Kiến Văn
Soạn: HB 30908 gửi 8785
16
Lai Vung 1
Soạn: HB 30909 gửi 8785
17
Lai Vung 2
Soạn: HB 30910 gửi 8785
18
Lai Vung 3
Soạn: HB 30911 gửi 8785
19
Lấp Vò 1
Soạn: HB 30912 gửi 8785
20
Lấp Vò 2
Soạn: HB 30913 gửi 8785
21
Lấp Vò 3
Soạn: HB 30914 gửi 8785
22
Long Khánh A
Soạn: HB 30915 gửi 8785
23
Mỹ Quí
Soạn: HB 30916 gửi 8785
24
Nguyễn Du
Soạn: HB 30917 gửi 8785
25
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 30918 gửi 8785
26
Nguyễn Văn Khải
Soạn: HB 30919 gửi 8785
27
Phú Điền
Soạn: HB 30920 gửi 8785
28
Tam Nông
Soạn: HB 30921 gửi 8785
29
Tân Hồng
Soạn: HB 30922 gửi 8785
30
Tân Phú Trung
Soạn: HB 30923 gửi 8785
31
Tân Thành
Soạn: HB 30924 gửi 8785
32
Thanh Bình 1
Soạn: HB 30925 gửi 8785
33
Thanh Bình 2
Soạn: HB 30926 gửi 8785
34
Tháp Mười
Soạn: HB 30927 gửi 8785
35
Thị xã Sa Đéc
Soạn: HB 30928 gửi 8785
36
Thiên Hộ Dương
Soạn: HB 30929 gửi 8785
37
Thống Linh
Soạn: HB 30930 gửi 8785
38
Tràm Chim
Soạn: HB 30931 gửi 8785
39
Trần Quốc Toản
Soạn: HB 30932 gửi 8785
40
Trần Văn Năng
Soạn: HB 30933 gửi 8785
41
Trường Xuân
Soạn: HB 30934 gửi 8785


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên

STT
Chuyên Nguyễn Quang Diệu
Soạn tin
1
Chuyên Toán
33414
Soạn: HB 33414 gửi 8785
2
Chuyên Lý
33415
Soạn: HB 33415 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
33416
Soạn: HB 33416 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
33417
Soạn: HB 33417 gửi 8785
5
Chuyên Văn
33418
Soạn: HB 33418 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
33419
Soạn: HB 33419 gửi 8785
7
Chuyên Tin
33420
Soạn: HB 33420 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
33421
Soạn: HB 33421 gửi 8785
9
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
-
10
Chuyên Toán
33422
Soạn: HB 33422 gửi 8785
11
Chuyên Lý
33423
Soạn: HB 33423 gửi 8785
12
Chuyên Hóa
33424
Soạn: HB 33424 gửi 8785
13
Chuyên Sinh
33425
Soạn: HB 33425 gửi 8785
14
Chuyên Văn
33426
Soạn: HB 33426 gửi 8785
15
Chuyên Địa
33427
Soạn: HB 33427 gửi 8785
16
Chuyên Sử
33428
Soạn: HB 33428 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Anh
33429
Soạn: HB 33429 gửi 8785
18
Chuyên Tin
33430
Soạn: HB 33430 gửi 8785
19
Lớp không chuyên
33431
Soạn: HB 33431 gửi 8785

Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp  năm học 2019-2020 bấm vào đây
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Đồng Tháp, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Tiện ích cho bạn, Đồ dùng công nghệ,Tiện ích gia đình, Đồ dùng thông minh, Ngôi nhà thông minh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top