Điểm chuẩn trúng tuyển thi lớp 10 Cần Thơ năm học 2019-2020 - Diem chuan tuyen sinh

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
loading...
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển thi lớp 10 Cần Thơ năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ  
Soạn: HB CT + Tên trường gửi 8785
Trong đó
CT: Là ký hiệu Cần Thơ
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường An Khánh 


Soạn HB CTANKHANH gửi 8785
Trường
Soạn tin
An Khánh
Soạn HB CTANKHANH gửi 8785
Bình Thủy
Soạn HB CTBINHTHUY gửi 8785
Bùi Hữu Nghĩa
Soạn HB CTBUIHUUNGHIA gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn HB CTCHAUVANLIEM gửi 8785
Giai Xuân
Soạn HB CTGIAIXUAN gửi 8785
Hà Huy Giáp
Soạn HB CTHAHUYGIAP gửi 8785
Lương Định Của
Soạn HB CTLUONGDINHCUA gửi 8785
Lưu Hữu Phước
Soạn HB CTLUUHUUPHUOC gửi 8785
Nguyễn Việt Dũng
Soạn HB CTNGUYENVIETDUNG gửi 8785
Nguyễn Việt Hồng
Soạn HB CTNGUYENVIETHONG gửi 8785
Phan Ngọc Hiển
Soạn HB CTPHANNGOCHIEN gửi 8785
Phan Văn Trị
Soạn HB CTPHANVANTRI gửi 8785
Tấn Lộc
Soạn HB CTTANLOC gửi 8785
Thạnh An
Soạn HB CTTHANHAN gửi 8785
Thạnh Thăng
Soạn HB CTTHANHTHANG gửi 8785
Thới Lai
Soạn HB CTTHOILAI gửi 8785
Thới Long
Soạn HB CTTHOILONG gửi 8785
Thới Thuận
Soạn HB CTTHOITHUAN gửi 8785
Thốt Nốt
Soạn HB CTTHOTNOT gửi 8785
Thuận Hưng
Soạn HB CTTHUANHUNG gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn HB CTTHUCHANHBUPHAM gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB CTTRANDAINGHIA gửi 8785
Trần Ngọc Hoàng
Soạn HB CTTRANNGOCHOANG gửi 8785
Trung An
Soạn HB CTTRUNGAN gửi 8785
Trường Xuân
Soạn HB CTTRUONGXUAN gửi 8785
Vĩnh Thạnh
Soạn HB CTVINHTHANH gửi 8785 Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Son: HB mãtrường gi 8785

Trường
Soạn tin
An Khánh
35696
Soạn HB 35696 gửi 8785
Bình Thủy
35697
Soạn HB 35697 gửi 8785
Bùi Hữu Nghĩa
35698
Soạn HB 35698 gửi 8785
Châu Văn Liêm
35699
Soạn HB 35699 gửi 8785
Giai Xuân
35700
Soạn HB 35700 gửi 8785
Hà Huy Giáp
35701
Soạn HB 35701 gửi 8785
Lương Định Của
35702
Soạn HB 35702 gửi 8785
Lưu Hữu Phước
35703
Soạn HB 35703 gửi 8785
Nguyễn Việt Dũng
35704
Soạn HB 35704 gửi 8785
Nguyễn Việt Hồng
35705
Soạn HB 35705 gửi 8785
Phan Ngọc Hiển
35706
Soạn HB 35706 gửi 8785
Phan Văn Trị
35707
Soạn HB 35707 gửi 8785
Tấn Lộc
35708
Soạn HB 35708 gửi 8785
Thạnh An
35709
Soạn HB 35709 gửi 8785
Thạnh Thăng
35710
Soạn HB 35710 gửi 8785
Thới Lai
35711
Soạn HB 35711 gửi 8785
Thới Long
35712
Soạn HB 35712 gửi 8785
Thới Thuận
35713
Soạn HB 35713 gửi 8785
Thốt Nốt
35714
Soạn HB 35714 gửi 8785
Thuận Hưng
35715
Soạn HB 35715 gửi 8785
Thực hành sư phạm
35716
Soạn HB 35716 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
35717
Soạn HB 35717 gửi 8785
Trần Ngọc Hoàng
35718
Soạn HB 35718 gửi 8785
Trung An
35719
Soạn HB 35719 gửi 8785
Trường Xuân
35720
Soạn HB 35720 gửi 8785
Vĩnh Thạnh
35721
Soạn HB 35721 gửi 8785


STT
Chuyên Lý Tự Trọng
Soạn tin
1
Chuyên toán
30762
Soạn HB 30762 gửi 8785
2
Chuyên vật lý
30763
Soạn HB 30763 gửi 8785
3
Chuyên hóa học
30764
Soạn HB 30764 gửi 8785
4
Chuyên sinh học
30765
Soạn HB 30765 gửi 8785
5
Chuyên tin
30766
Soạn HB 30766 gửi 8785
6
Chuyên tiếng Anh
30767
Soạn HB 30767 gửi 8785
7
Chuyên ngữ văn
30768
Soạn HB 30768 gửi 8785
8
Chuyên lịch sử
30769
Soạn HB 30769 gửi 8785
9
Chuyên Địa lý
30770
Soạn HB 30770 gửi 8785
Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 
Có thể bạn quan tâm
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Cần Thơ, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ  năm học 2019-2020 bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Diem chuan tuyen sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top