Hướng dẫn mua bán BITCOIN chi tiết => Bấm vào đây

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây


Tng hp lch s đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Tin Giang nhiu năm (Đến năm 2016)


Lch s đim chun hàng năm là ngun d liu quan trng giúp các bn thí sinh, các bc ph huynh tham kho và s dng rt hu ích cho kỳ thi tuyn sinh vào lp 10 năm hc 2017-2018 tnh Tin Giang 
Đ tra cu lch s đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Tin Giang son tin:

Son: HB ducách Mãtrường g8785 

Cách son tin ly lch s đim chun trúng tuyn vào lp 10 THPT công lp tnh Tin Giang  như sau:
STT
Trường THPT
Son tin
1
Bình Đông
Son HB 29998 gi 8785
2
Bình Phc Nht
Son HB 29999 gi 8785
3
Cái Bè
Son HB 30000 gi 8785
4
Ch Go
Son HB 30001 gi 8785
5
Đc Binh Kiu
Son HB 30002 gi 8785
6
Dưỡng Đim
Son HB 30003 gi 8785
7
Gò Công
Son HB 30004 gi 8785
8
Gò Công Đông
Son HB 30005 gi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Son HB 30006 gi 8785
10
Lê Thanh Hin
Son HB 30007 gi 8785
11
Lê Văn Phm
Son HB 30008 gi 8785
12
Long Bình
Son HB 30009 gi 8785
13
Lưu Tn Phát
Son HB 30010 gi 8785
14
Nam Kỳ Khi Nghĩa
Son HB 30011 gi 8785
15
Ngô Văn Nhc
Son HB 30012 gi 8785
16
Nguyn Đình Chiu
Son HB 30013 gi 8785
17
Nguyn Văn Côn
Son HB 30014 gi 8785
18
Nguyn Văn Thìn
Son HB 30015 gi 8785
19
Nguyn Văn Tiếp
Son HB 30016 gi 8785
20
Phm Thành Trung
Son HB 30017 gi 8785
21
Phan Vit Thng
Son HB 30018 gi 8785
22
Phú Thnh
Son HB 30019 gi 8785
23
Phước Thnh
Son HB 30020 gi 8785
24
Rch Gm - Xoài Mút
Son HB 30021 gi 8785
25
Tân Hip
Son HB 30022 gi 8785
26
Tân Phước
Son HB 30023 gi 8785
27
Tân Thi
Son HB 30024 gi 8785
28
Thiên H Dương
Son HB 30025 gi 8785
29
Th Khoa Huân
Son HB 30026 gi 8785
30
Trn Hưng Đo
Son HB 30027 gi 8785
31
Trn Văn Hoài
Son HB 30028 gi 8785
32
Trương Đnh
Son HB 30029 gi 8785
33
T Kit
Son HB 30030 gi 8785
34
Vĩnh Bình
Son HB 30031 gi 8785
35
Vĩnh Kim 
Son HB 30032 gi 8785


Có thể bạn quan tâm

Tải app VNPAY nhận ngay 50.000 vào ví => Bấm vào đây

-->Kiếm tiền trên điện thoại->bấm vào đây

--> Đào coin Renec miễn phí, Bấm vào đây để kiếm tiền


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Kiếm tiền Online - Đào coin miễn phí - Claim Airdrops Coin - Pre Sale, Pre Sale to earn ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Top